อบรมทักษะการขาย

Official website, please click  www.aclc-asia.com

อบรมทักษะการขาย

บทความทักษะการขาย:

นำเสนออย่างไรประทับใจทุกวัฒนธรรม

 

การนำเสนอให้กับผู้ฟังจากต่างวัฒนธรรม มีกฎเหล็กในการนำเสนอสองข้อคือ หนึ่ง ผู้นำเสนอควรปรับการนำเสนอเข้าหาวัฒนธรรมเจ้าบ้านของผู้ฟัง  และสอง ถ้าเราเป็นผู้ขาย ควรปรับเข้าหาวัฒนธรรมของผู้ซื้อ ธุรกิจการค้าข้ามประเทศในปัจจุบัน การนำเสนอที่มีประสิทธิผลอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษนาสินค้าและบริการของท่าน และโน้มน้าวการตัดสินใจของลูกค้าได้ทันที เทคนิคในการเตรียมการนำเสนอที่จะแบ่งปันวันนี้คือ เทคนิค  3 ส และ 3 ป

ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นและ รู้จักผู้ฟังหรือลูกค้าให้ลึกซึ้ง

เราสามารถเริ่มจากการตั้งคำถาม เช่น ผู้ฟังของเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ทำไมเขาถึงมาฟังเรา อะไรเป็นเรื่องที่ทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษ คุณช่วยแก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ได้อย่างไร คุณอยากให้เขาปฏิบัติอย่างไรหลังจากฟังคุณจบแล้ว

วัฒนธรรมของผู้ฟัง เน้นการตรงเวลาเป๊ะมากกว่าการสานสัมพันธภาพ หรือเน้นสัมพันธภาพมากกว่าตรงเวลา ท่านจะได้วางแผนเปิดปิดการนำเสนอ และเผื่อเวลาในการเปิดโอกาสให้ซักถามมากน้อยเหมาะสม

คำพูดใดที่ไม่ควรใช้ เพราะจะเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมนั้น   อีกทั้งการสื่อสารทางภาษากายที่ควรระวังในวัฒนธรรมนั้นคืออะไร เช่น การชี้ การเชิญ การทักทาย  การส่งเอกสาร การกล่าวทักทายผู้ฟังเจ้าถิ่นควรเรียนรู้ว่าจะกล่าวทักทายอย่างไร  เมื่อปิดการนำเสนอและพูดคุยกัน ควรเตรียมของขวัญไปด้วยหรือไม่  และของขวัญที่ควรหลีกเลี่ยงคืออะไร  เช่น ชาวมาเลเซีย ของขวัญที่ไม่ควรนำไปคือ แอลกอฮอล์ มีด กรรไกร  ควรใช้มือขวาในการส่งของและรับของ รวมถึงการเชิญ   การชกกำปั้นเข้าที่ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเป็นท่าทางที่ไม่สุภาพสำหรับวัฒนธรรมนี้

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสัมพันธภาพ ค้นหาความเหมือน

ในความต่าง ย่อมมีความเหมือน เริ่มต้นด้วยการเกริ่นถึงสิ่งที่เราและผู้ฟังมีความคล้ายหรือเหมือนกัน เพื่อเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์เบื้องต้น เช่น ประสบการณ์หรือเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3 สร้างสรรค์ หัวข้อใหญ่ให้ดึงดูดใจ

หัวข้อที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้ฟัง การตรึงผู้ฟังไว้ได้จนจบ เช่น แทนที่จะใช้ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทเป็นหัวข้อใหญ่  คุณอาจปรับชื่อหัวข้อให้โดนใจกลุ่มผู้ฟัง เช่น “ลดต้นทุนกับบริการ ABC”   หรือ  “คุณจะรักษาฐานลูกค้าของคุณได้อย่างไร”  จากหัวข้อใหญ่ขยายด้วยเนื้อหาสนับสนุน ที่เรียบเรียงเข้าใจง่าย เช่น ระยะสั้น – ระยะกลาง – ระยะยาว  แนะนำให้ไม่เกินสามหัวข้อย่อย เพราะมากไป ผู้ฟังจะรู้สึกซับซ้อนเกินไป และจำยาก

ขั้นตอนที่ 4 เปิดการนำเสนอ ให้น่าติดตาม

การทักทายด้วยภาษาของผู้ฟังเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดี  นอกจากนี้การเรียบเรียงคำพูดช่วงต้นให้ผู้ฟังเห็นว่า เนื้อหาของคุณจะพาเขาจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่สิ่งที่แตกต่างในตอนจบ จะช่วยให้ผู้ฟังอยากติดตามเหมือนภาพยนตร์ ที่คนดูอยากรู้อยากเห็นว่าจะจบอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนสีสันของข้อมูลสนับสนุนให้จดจำได้ง่าย

ถึงแม้การนำเสนอจะเป็นทางการ คุณยังใส่สีสันในการใช้ภาษาของคุณได้ เพื่อสร้างการค้นหา เทคนิคเช่น

 • เล่าเรื่องราว/เปรียบเปรย
 • บอกสถิติที่ทำให้ประหลาดใจ
 • ใช้ภาพที่มีชีวิตชีวาประกอบ
 • สาธิตให้ดู
 • ใช้การเปรียบเทียบมุมมองที่ตรงกันข้าม

ขั้นตอนที่ 6 ปิดอย่างประทับใจ

ปิดท้ายด้วยการสรุปหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยและเอ่ยอีกครั้งอย่างชัดเจนว่า ผู้ฟังจะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นหรือแตกต่างอย่างไรจากสินค้าและบริการของเรา ระบุให้เห็นว่าภาพแห่งความสำเร็จของเขาเป็นอย่างไรและแนะนำให้เขาลงมือทำอะไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

AcComm Group – www.aclc-asia.com

Storytelling for Sales

AcComm & Image International has been entrusted as the world first licensee of Anecdote’s Storytelling for Sales programme. 

แอคคอมฯ  ที่แรกในโลก ที่ได้รับลิขสิทธิ์การสอน Storytelling for Sales(TM)

Atchara Juicharern and Storytelling Storytelling for Sales(TM) by AcComm and Image International

Credit: The Nation – 26 April, 2016.  Click to read:

http://www.nationmultimedia.com/business/AcComm-to-offer-Anecdotes-Storytelling-for-Sales-p-30284666.html

 

ผู้ที่โน้มน้าวให้เกิดการยอมรับได้ดี  ผู้ที่เป็นนักขายที่เก่งที่สุด

คือผู้ที่มีทักษะในการนักเล่าเรื่อง

หากท่านต้องใช้ การสร้างสัมพันธภาพ การโน้มน้าว และการขายไอเดีย ขายสินค้า หรือการบริการต่างๆ ในการบริหาร หรือปฏิบัติงาน ทักษะในปัจจุบันที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสำเร็จ คือการสื่อสารแบบการเล่าเรื่อง อย่างมีประสิทธิผล

ผู้ที่เป็นนักขายที่มีผลงานเหนือกว่าคนทั่วไป มีผลิตภาพและผลงานเหนือกว่าผู้อื่นได้ถึง 200%  มักเป็นผู้ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่เยี่ยมยอด นอกจากนั้น การเล่าเรื่องยังช่วยให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับต่างๆ จากกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น หรือจากผู้ที่เป็นผู้นำและโค้ชของทีมงาน ไปสู่กลุ่มที่กำลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไปในขณะเดียวกัน

ผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะการเล่าเรื่อง สามารถเลือกที่จะเล่าเรื่องได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตรึงความสนใจ และยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรื่องราว และกระตุ้นให้เกิดการนำไปเล่าต่อไปสู่กลุ่มอื่นๆ อีกด้วย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • เชื่อมสัมพันธภาพได้รวดเร็วกว่า
 • สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจที่ยั่งยืนกว่า
 • ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เพราะเข้าใจง่าย และเพิ่มการจดจำ
 • โน้มน้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการเชื่อมโยงกับอารมณ์ละความรู้สึก
 • ลดอุปสรรคในการสื่อสาร ตอบข้อโต้แย้งได้อย่างจูงใจ
 • เพิ่มจำนวนผู้บริหารและทีมงาน ที่มี Mindset เชิงบวกในการสื่อสาร
 • เพิ่มจำนวนผู้บริหารและทีมขายที่มีผลงานดีเด่น
Storytelling for Sales™ by AcComm and Image International

Storytelling for Sales ™ by AcComm and Image International

The world first licensee of Anecdote’s

 Storytelling for Sales™ programme. 

Contact us: 02 197 4588-9

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM