Coaching (การโค้ช)

Official website, please click:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

Leadership Development by AcComm and Image International

ดิฉันเชื่อว่า ความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของคำถามที่เราถามตนเองเมื่อวานนี้ การตั้งคำถามให้ตนเองจึงมีความสำคัญต่อความสุขของเรา 

วิธีการโค้ชตนเองง่ายๆ ทำได้โดยเปลี่ยนจากการใช้คำถามแบบ Passive Questions ซึ่งนำให้เราตำหนิสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่เราควบคุมไม่ได้  มาเป็นการใช้คำถาม Active Questions ที่ทำให้เรามีความสุขสำเร็จมากขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคที่แนะนำโดย Dr. Marshall Goldsmith กูรูการโค้ชของวงการ

จากการศึกษาของ Dr. Marshall Goldsmith ที่มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ 2,537 คน: 

 • 37% ของผู้ที่ถามคำถาม Active Questions กับตนเองเป็นเวลาสองอาทิตย์ รู้สึกดีขึ้นในทุกด้าน
 • 65% บอกว่า ดีขึ้นอย่างน้อยสี่ด้าน
 • 89% บอกว่าดีขึ้นอย่างน้อยหนึ่งด้าน
 • 5% บอกว่าเหมือนเดิม
 • และ 0% บอกว่า แย่กว่าเดิม นั่นหมายความว่า ไม่มีใครบอกว่า แย่ลง แม้แต่คนเดียว

Dr. Marshall Goldsmith แนะนำ หกคำถาม (Active Questions) ในการโค้ชตนเอง ที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น  

 1. ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ตนเอง
 2. ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการสร้างความคืบหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยสำเร็จ
 3. ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้ตนเองมีความสุข
 4. ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้งานที่ทำเป็นงานที่มีความหมาย
 5. ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้ตนเองรักและเต็มที่กับงาน
 6. ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในการทำงาน และร่วมงานกัน

ก่อนปิดท้าย อยากให้ลองถามตนเองว่า ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของเราทุกวันนี้ เคยถามตนเองหรือไม่ ว่าเราทำเพื่ออะไร

 • เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นไปวันๆ
 • เพื่อให้มีเงินทองซื้อหาทรัพย์สินที่ต้องการ
 • เพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน

เรียบเรียงโดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ (PCC)  โค้ชผู้บริหาร ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

AcComm Group is Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

(C) Copyright – All rights reserved.

Leader as Coach อบรมและพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ช

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ผู้ออกแบบและสอน โปรแกรม การโค้ช Leader & Manager as Coach คนแรกในประเทศไทย ที่หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชให้ผู้บริหาร ผู้นำและผู้จัดการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอน โดย สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation หรือ ICF).

และเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือกจาก Dr. Marshall Goldsmith โดยตรงให้เป็นผู้แทนในการพัฒนาผู้นำ ในประเทศไทย 

Print

 • หลักสูตร การโค้ชสำหรับผู้นำ
 • หลักสูตรการโค้ชสำหรับผู้จัดการ
 • หลักสูตรการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน

 

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

 

 

MBA Magazine Interview – Atchara Juicharern

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ สัมภาษณ์ใน MBA Magazine ฉบับเดือนเมษายน 2559  หนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นของ NIDA เนื่องในโอกาสห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา

20160501_11400320160501_114118

หลักสูตร Coaching and Mentoring อบรม Coaching and Mentoring

Official website, please click:

  https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ บทความเรื่องการโค้ช ในกรุงเทพธุรกิจ 

Article about “Coaching” in Bangkok Biznews

Bangkokbiznews

บทความ ประโยชน์ของการโค้ช ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม เรื่องการโค้ช และประโยชน์ของการโค้ช การโค้ชให้คุ้มค่า การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช  ได้ที่:

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/246722

 

 

บทสัมภาษณ์ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล

บทสัมภาษณ์ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่าจากคณะภาษาและการสื่อสาร

ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า โดยจะสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของสถาบันทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย และนำออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น. รับชมย้อนหลัง คลิ๊กที่หัวข้อค่ะ