อบรมทักษะการโค้ช

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://www.spg-asia.com/Coaching.html

Coaching Certification Program:  http://www.spg-asia.com/Coaching%20Certification.html

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)