บริหารหัวหน้าได้ไหม ทำอย่างไรดี

Leadership

บทความ โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ผู้นำส่วนใหญ่ก็มีผู้นำของตนเอง ดังนั้นในการทำงาน คนส่วนใหญ่เป็นทั้งหัวหน้าและลูกน้อง นอกจากการบริหารจัดการลูกน้อง หลายครั้งเราก็ต้องบริหารหัวหน้าของตนเองเช่นกัน

เรื่องหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องเครียดในการทำงาน คือการรับมือกับหัวหน้าของตนเอง ในขณะที่หัวหน้าเองก็ควรปรับตัว ในการบริหารหัวหน้าให้การทำงานราบรื่น ลูกน้องก็สามารถปรับตัวด้วยเช่นกัน เพื่อร่วมงานกับหัวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ประการแรกในการทำงานกับหัวหน้า สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและลำดับความสำคัญของงานให้ตรงกัน หากหัวหน้าไม่ได้สื่อสารให้คุณทราบชัดเจน คุณสามารถที่จะสอบถามหัวหน้าได้เมื่อมีการประชุม ขอพบปะกัน ถ้าหัวหน้าเป็นคนสื่อสารน้อยจริงๆ คุณอาจจะเขียนเป้าหมายหลักๆสักห้าหกข้อตามความเข้าใจของคุณ และขอให้หัวหน้าช่วยดูให้ ว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือไม่ หรือคุณกำลังเข้าใจผิด

สอง สื่อสารกับหัวหน้าของคุณสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความคืบหน้าของโครงการที่คุณได้รับมอบหมาย งานใดที่ลุล่วงแล้ว และงานที่คุณคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีทางออกที่คุณนำเสนอด้วย หากคุณวางแผนงานและสื่อสารได้ดี และทำงานลุล่วงอย่างมีคุณภาพ จะเป็นผลดีต่อความน่าเชื่อถือในตัวคุณ และทำให้คุณได้รับการรับฟัง เมื่อเสนอความคิดเห็นต่างๆ

สาม ในการประชุม เตรียมตัวและข้อมูลตามกำหนดการที่ได้รับ เมื่อผู้อื่นพูด การให้เกียรติรับฟังผู้อื่นอย่างจริงใจโดยไม่ตั้งกำแพงรอค้าน จะทำให้ผู้อื่นฟังความเห็นของคุณเช่นกัน พฤติกรรมของลูกน้องที่มักทำให้หัวหน้าลำบากใจ เช่น พูดบางเรื่องขึ้นมาโดยหัวหน้าไม่ทราบความเป็นมา (Surprise) ใช้อารมณ์ในการพูดคุย นินทาลับหลัง กระจายข่าวลือที่ไม่สร้างสรรค์  ด่วนปฏิเสธในเชิงลบก่อนที่จะลองทำหรือหาข้อมูลก่อน  หากหลีกเลี่ยงได้ ก็จะทำให้หัวหน้าไว้วางใจในตัวคุณมากขึ้น

สี่ ปรับสไตล์เข้าหาหัวหน้า โดยธรรมชาติ คนเรามักชอบพูดคุยกับคนที่มีนิสัยใกล้เคียงกัน เช่น ถ้าหัวหน้าเป็นคนต้องการข้อมูลละเอียด หรือทำงานเป็นขั้นตอน คุณอาจถามล่วงหน้าถึงขอบเขตข้อมูลที่หัวหน้าต้องการ และสื่อสารความคืบหน้าบ่อยๆ ถ้าหัวหน้าเป็นคนรวดเร็ว มีโครงการมากมาย ชอบเปลี่ยนแปลง คุณควรสอบถามลำดับความสำคัญของโครงการ และโฟกัสการสื่อสารของคุณไปที่ผลลัพธ์

ห้า หากต้องการปฏิเสธหัวหน้าในบางเรื่อง พยายามเสนอทางเลือกต่างๆ ด้วย เป็นการแสดงถึงการทำงานเป็นทีมและห่วงใยกัน

ทีมที่มีความสำเร็จจำเป็นต้องมีทั้งหัวหน้าและลูกน้องที่ดี

หัวหน้าและลูกน้องที่มีความสุข ก็จะนำไปสู่ทีมที่มีความสำเร็จด้วยนะคะ

Handling Difficult Conversation Training by AcComm and Image International - Thailand Coaching and Training by AcComm

AcComm and Image International

Contact us: (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Official website: http://www.aclc-asia.com

แรงจูงใจที่มีพลัง … สร้างพลังที่จูงใจ

อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน

แรงจูงใจที่มีพลัง … สร้างพลังที่จูงใจ

บทความโดย  จิรวรรณ กาญจนานันท์ (วิทยากรและโค้ช – AcComm & Image International)

“เงินซื้อฉันไม่ได้ …. ถ้าไม่มากพอ”  เป็นคำที่เราพูดหยอกล้อกันเล่น เพื่อจะบอกว่าต้องการเงินเยอะๆ … แต่ในความเป็นจริงแล้ว  แม้ว่าเงินจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่เมื่อไรที่คนมีอาการหมดใจ  ต่อให้เงินมากมายขนาดไหนก็รั้งไว้ไม่ได้

เราไม่อยากให้คนเก่ง คนดีในองค์กรจิตตก หมดแรงจูงใจ และจากไป  หรือไม่ก็อยู่ไปวันวัน  แน่นอนว่า … ค่าตอบแทนสูงเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจ  แต่ในเมื่อมันใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์  เราก็ต้องมาช่วยสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินให้กับพนักงานด้วยการใช้พลังเหล่านี้

  • พลังความสำคัญ อย่ากำความเบอร์ใหญ่ไฟกะพริบไว้ในมือเราแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องทำให้พนักงานทราบด้วยว่างานของเขา  และตัวของเขา  มีคุณค่า มีความสำคัญต่อองค์กรเพียงใด
  • พลังความสำเร็จ ให้โอกาสเขาได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และได้ใช้ความสามารถในการทำงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะร่วมด้วยช่วยแก้ไขอย่างเต็มที่  และเมื่องานประสบความสำเร็จก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากฝีมือของเขาเช่นกัน
  • พลังความหวังดี ให้คำปรึกษา ให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ ทำดีต้องชื่นชม  ทำไม่ถูกก็ให้คำแนะนำอย่างให้เกียรติ  ในขณะที่ตัวคุณเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี  ด้วยการเปิดใจกว้างรับฟัง Feedback และความคิดเห็นของพนักงานด้วย
  • พลังอนาคตที่สดใส ส่งเสริมให้ลูกน้องได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งเขาไปอบรม ฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เปิดโลกทัศน์  ก้าวทันโลก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

อย่าปล่อยให้ใครหมดใจ  แต่จงมัดใจเขาไว้ด้วยการสร้างความรัก ความผูกพัน  เพราะแรงจูงใจที่มีพลังย่อมสร้างพลังที่จูงใจ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

Official website, please click  AcComm & Image International

www.aclc-asia.com

 

อบรมทักษะหัวหน้างาน

อบรมการโค้ช สอนการโค้ช การสอนงาน Coaching

อบรมทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล

 5 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน

  1. การให้แนวทางที่ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดและโน้มนำให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้
  2. การจัดวางระบบที่ดีในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  4. การส่งเสริมและการประเมินผลงาน การรับมือกับอุปสรรคต่างๆในการทำงาน
  5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และกับลูกค้า

วิธีการอบรม

การบรรยาย
กิจกรรมและอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัย
เกมส์เพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้
แสดงบทบาทสมมุติ
ทำแบบทดสอบ
คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน
สร้างแผนการนำไปปฏิบัติและการติดตามผล

Contact us: 02 197 4588-9

Email: info@spg-asia.com