พัฒนาบุคลิกภาพ 1 The Series of Professional Image โดย อ. หญิง

Professional Image  โดย อ. หญิง

Business Etiquette: มารยาทเชิงธุรกิจที่ดี คุณก็มีได้

คุณเคยไหมที่บอกกับตัวเองว่า “ไม่อยากไปร่วมงานเลี้ยงธุรกิจนั้นเลย”  “กังวลมาก..ไม่อยากไปประชุมกับผู้บริหาร”  หรือ “ฉัน small talk ไม่เป็น” และอีกมากมาย….. ความกลัวเหล่านี้จะหมดไป เพียงคุณฝึกฝนทักษะที่เรา AcComm&Image นำมาแบ่งปันอย่างเชี่ยวชาญ คุณจะโบยบินไปยังโลกธุรกิจอยางมั่นใจ จนใครก็ตามไม่ทัน!

The Handshake-การจับมือ

การจับมือ(handshake) หรือที่เราคุ้นเคยเรียกจนติดปากว่าการเชคแฮนด์ เป็นประตูด่านแรกในการสร้างความประทับใจแรกพบในเชิงธุรกิจ เหตุใดที่คนยังต้องเดินทางข้ามโลกเพื่อไปประชุมกันทั้งๆที่มีเทคโนโลยีที่เราสามารถประชุมผ่านทางหน้าจอได้ นั่นเป็นเพราะการสร้างความไว้วางใจ(trust)เกิดขึ้นได้จากการพบเจอ สัมผัส และรู้จักกันอย่างแท้จริง การจับมือจึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์คนสองคนเข้าด้วยกันภายในเวลาอันรวดเร็ว

 ในขณะที่จับมือ(handshake) เราได้สะท้อนความเป็นตัวตนให้อีกฝ่ายรู้จัก ผ่านปัจจัย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

handshake

Confidence 

เราควรสัมผัสมือให้แน่นกระชับเพื่อบ่งบอกถึงความมั่นใจ มากกว่าการปล่อยมือหลวมๆ แต่ไม่จับแน่นเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บ ในขณะที่จับมือควรแสดงความใส่ใจและให้ความสำคัญกับอีกฝ่าย ที่สำคัญหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจับมือกับคนหลายๆคน ควรสังเกตเป็นรายบุคคล เช่น เขาใส่แหวนที่นิ้วหรือไม่ เป็นผู้สูงอายุ หรือหากเป็นผู้ที่ร่างกายได้บาดเจ็บ เราควรจับมือด้วยความระมัดระวัง

Neatness 

ฝ่ามือที่แห้งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ประหม่า และไม่มีเรื่องโกหกปิดบัง ดังนั้นเราควรสำรวจตัวเองก่อนการจับมือว่ามือของเราพร้อมหรือไม่ หากรับประทานอาหารอยู่ อาจใช้ผ้ากันเปื้อนซับที่ฝ่ามือก่อนทำการจับมือ

Power

ตำแหน่งของการจับมือที่เหมาะสม คือการสัมผัสตรงบริเวณระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเรากับของเขาเข้าด้วยกัน ไม่จับมือกันที่เพียงปลายนิ้ว โดยตั้งมือให้เป็นเส้นตรงเดียวกับแขนและตั้งฉากกับพื้น ไม่หักข้อมือ

หากคุณจับมือโดยหงายฝ่ามือขึ้น คุณกำลังสื่อสารอย่างไม่ตั้งใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่ด้อยกว่า ในทางตรงกันข้าม หากคุณคว่ำฝ่ามือลง คุณกำลังแสดงออกถึงความก้าวร้าว เอาชนะ ดังนั้นควรวางมือให้เหมาะสม

Relationship

ควรจับมือโดยใช้เวลาประมาณ 3 วินาที เพราะเป็นเวลาที่เรียกว่า Golden Second ที่สมองของคนจะทำการประเมินกันและกัน โดยจะเขย่ามือเล็กน้อยหรือเลือกที่จะไม่เขย่าได้เช่นกัน หลังจากนั้นให้ชักมือกลับอย่างสุภาพแม้ว่าคุณยังอยู่ในช่วงการกล่าวสนทนาแนะนำตัว

Trust

การสบตาในระหว่างการจับมือมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไป นิยมการสบตาขณะจับมือเพื่อสื่อถึงความมั่นใจและจริงใจ โดยเราอาจกล่าวทักทายสั้นๆ เช่น “ยินดีที่ได้พบคุณ…..”

          คุณสามารถฝึกฝนทักษะการจับมือโดยใช้ปัจจัย 5 ข้อนี้ เป็นแนวทางในการฝึกฝน

หากคุณ จับมือด้ การ “จับใจ” ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนค่ะ

บทความ โดย อ.หญิง สุกัญญา

AcComm and Image International

AcComm & Image International

อบรมและพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจ

อบรมการสื่อสาร  อบรมการบริการ

Contact us:  (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Our official website: http://www.aclc-asia.com

บทความ การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล

การพัฒนาบุคลากร ทัศนคติเชิงบวก การสื่อสาร บุคลิกภาพ

BIZ SMART STARTS FROM WITHIN

ทัศนคติ-อุปนิสัย.  การสื่อสาร.  บุคลิกภาพ.

พัฒนาบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ และนำไปใช้ได้จริง เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่านให้โดดเด่น เป็นคนใหม่

ด้วยวิธีการพัฒนาที่สร้างสรรค์ และถูกหลักวิธีการเรียนรู้

การพัฒนา BizSmart คือการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิผลให้กับองค์กร เมื่อบุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร มักมีทัศนคติต่างกัน เป็นผลให้วิธีการคิด สื่อสารและปฏิบัติงานออกมาในรูปแบบต่างกัน และบ่อยครั้ง ไม่ใช่รูปแบบ ที่องค์กรคาดหวัง ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการรักษาบุคลากรที่ดีและมีความสามารถไว้กับองค์กร

การพัฒนาที่สร้างศักยภาพให้บุคคลอย่างสมบูรณ์ จึงควรเริ่มจากการพัฒนาจากภายในไปสู่ภายนอก เริ่มที่การสร้างทัศนคติ การบริหารจัดการตนเอง การสร้างอุปนิสัยและวินัยต่อตนเอง จากนั้นเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานกับบุคคลรอบตัวและกับลูกค้า จนถึงการดูแลบุคลิกภาพของตนเองให้น่าเชื่อถือ

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคลากรทั่วไป หัวหน้างานและผู้จัดการระดับต้นและกลาง ที่องค์กรมีความคาดหวังให้มีความคิดเชิงบวก รับผิดชอบและสร้างวินัยให้ตนเอง ร่วมงานและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ เพื่อผลลัพธ์และความสำเร็จของตนเอง ทีมงานและองค์กร

Sales Development Program by AcComm and Image International

For more information, please contact

Tel: (66) 2197 4588-9   Fax. (66) 2197 4590

 FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM

พัฒนาบุคลิกภาพ – Personality Development

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ปัจจุบันองค์กรลงทุนจำนวนมาก และใช้การสื่อสารหลายรูปแบบและช่องทาง ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  การสื่อสารภาพลักษณ์ที่คาดหวังไว้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเมื่อบุคลากรมีความเข้าใจในภาพลักษณ์นั้นอย่างแท้จริง และปฏิบัติตนไปในทางที่สนับสนุนภาพลักษณ์นั้นอย่างสม่ำเสมอ การรักษาภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่งมาจากการปฏิบัติอย่างจริงใจ (Sincere) และสม่ำเสมอ (Consistency) จนเป็นเหมือนกิจวัตร และส่วนหนึ่งของการทำงานและในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

โดยทั่วไปเราจะเห็นว่า บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนขององค์กรในงานชิ้นสำคัญ หรือเป็นตัวแทนไปติดต่อกับบุคคลสำคัญ มักเป็นผู้ที่รักษาภาพลักษณ์ของตนและขององค์กรได้ดี  ยิ่งคุณก้าวไปในตำแหน่งที่สำคัญมากเท่าไหร่ หรือคุณพบปะสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นเท่าไหร่  ภาพลักษณ์ของคุณยิ่งสำคัญและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรมากขึ้นเท่านั้น แม้แต่ภายในองค์กรเอง บทบาทในการเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคลากรรุ่นหลังมีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยให้คงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และวัฒนธรรมที่ต้องการ

ลองทำแบบประเมินตนเอง ด้านล่างนี้ดูนะคะ ว่าคุณดูแลบุคลิกภาพของตนเองมากน้อยอย่างไร เพียงตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่หน้าข้อต่อไปนี้ค่ะ

Assessment

เสื้อผ้าและการแต่งกาย                                                               

 1. คุณทราบว่าควรเลือกแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมกับโอกาส
 2. คุณใส่ใจดูแลทรงผม เล็บ และเสื้อผ้าของคุณได้ดี
 3. ชุดที่คุณใส่ได้รับการเลือกสีสันให้เข้ากันทั้งตัวได้ดี
 4. คุณรู้ว่าสีที่เหมาะสมกับผิวคุณคือสีอะไร
 5. คุณทราบว่ารูปร่างคุณเป็นแบบไหนและเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างของคุณ
 6. คุณดูแลผิวพรรณของตนเอง
 7. ทรงผมของคุณเหมาะสมกับรูปหน้าของคุณ
 8. คุณสามารถเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสมกับชุดที่คุณใส่

ท่วงท่าภาษากาย

 1. คุณใช้ภาษากายเหมาะสมในการสนทนา
 2. คุณแสดงออกทางสีหน้าเหมาะสมระหว่างการสนทนา
 3. คู่สนทนาของคุณมักผ่อนคลาย ไม่แสดงออกอย่างอึดอัดขณะที่คุยกับคุณ
 4. คุณมีความมั่นใจในขณะที่ยืน เดินและนั่ง
 5. คุณใช้สายตาได้อย่างเหมาะสมในการสนทนาแบบตัวต่อตัว
 6. คุณทราบว่าควรยืนพูดคุยในระยะห่างเท่าไหร่กับคู่สนทนาในแต่ละวัฒนธรรม

 การสื่อสาร

 1. คุณสื่อสารได้ชัดเจนด้วยระดับเสียงที่เหมาะสม
 2. คุณปรับสไตล์การสื่อสารของคุณเข้าหาผู้ฟัง ให้ข้อมูลสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ฟัง
 3. คุณสื่อสารเข้าใจง่าย  พูดเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย

 

การแสดงออกอื่นๆ

1 . คุณเป็นคนอารมณ์ดี

2. คุณมองโลกในแง่ดีเสมอ

3. มีคนเคยบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจจัง

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

วิธีการให้คะแนน

ให้ 2 คะแนนกับทุกๆข้อที่คุณตอบว่า “ใช่”

ผลคะแนน

34 – 36 คะแนน        คุณไปได้สวย

28 – 33 คะแนน        คุณเริ่มต้นได้ดีแล้ว เพียงแต่ใส่ใจพัฒนาในบางข้อที่ขาดไปให้มากขึ้น

18 – 27 คะแนน        คุณพอจะเอาตัวรอดได้ และควรใส่ใจกับสิ่งที่อยากจะพัฒนาอย่างจริงจัง

0 – 17 คะแนน          ไม่ต้องกังวล เพราะทุกอย่างมีทางแก้ไข และมีแนวทางพัฒนาได้

สรุป

การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ควรเริ่มจากภายในจิตใจ (Inside – Out)  เพราะอารมณ์และความคิดส่งผลต่อการแสดงออกทางภาษากายอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก การคิดดี และรู้สึกดี ทำให้การแสดงออกเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องฝืน ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ควรพัฒนาทั้งห้าด้านต่อไปนี้

 1. การดูแลทัศนคติ (Attitude) อารมณ์ (EQ) และการแสดงออกของตนเอง
 2. การแต่งกายที่เสริมภาพลักษณ์ของตนเอง และองค์กร
 3. การสื่อสาร พูดคุย การรับฟัง การนำเสนอความคิด
 4. การวางตัวเหมาะสมในโอกาสต่างๆ ในธุรกิจ และสังคม
 5. การปฏิบัติต่อผู้อื่น สร้างความไว้วางใจ อยู่บนพื้นฐานความดีงามสม่ำเสมอ

(C) Copyright – All rights reserved.

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ AcComm & Image International   

โทร 02 197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM

********************

พัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development

 • พัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างเสน่ห์

 • การร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

บทความ โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสน่ห์

เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ อีกทั้งสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยวิธีง่ายๆ ดิฉันได้เคยกล่าวถึงเทคนิคนี้มาแล้ว เรามาทวนกันอีกครั้ง ดังนี้นะคะ
1.  รู้จักทักทายผู้อื่นก่อน (ดูหัวข้อ ต่อไป เกี่ยวกับ Small Talk)
2. วางตัวเป็นมิตร พูดคุยได้หลายเรื่อง ยกเว้นการพูดตำหนิบุคคลที่สาม
3. ดูแลภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของตนเองให้น่ามอง
4. มองโลกในแง่ดี คิดในแง่บวก อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. เคารพและชื่นชมตัวเอง แต่ไม่โอ้อวด
6. ฟังมากกว่าพูด หาเรื่องคุยในสิ่งที่ชอบเหมือนกัน
7. สบตาคู่สนทนาในยามพูด จำชื่อเขาให้ได้ เมื่อคุยกับใครมุ่งความสนใจไปที่เขา
8. เลือกคำพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกดี ลดความกังวล แต่จริงใจ
9. หากชื่นชมใคร บอกเขาหรือเธอว่าชื่นชมในเรื่องใด เพราะอะไร
10. หัวเราะให้กับความเปิ่น ผิดพลาดของตนเองได้ เมื่อผิดพลาด
©Copyright - All rights reserved. AcComm & Image International.

ต่อไป ขอแบ่งปัน การเตรียมการไปงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างมั่นใจ และ Small Talk

สังสรรค์อย่างมั่นใจ (Networking and Small Talk)

หลายๆครั้งที่ดิฉันโค้ชผู้บริหาร และได้รับคำถามด้านบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการสนทนา (Small Talk) ในการเตรียมการไปร่วมสังสรรค์ (Networking) ทางธุรกิจอย่างมั่นใจ หากสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างการสนทนาสั้นๆในงานแบบนี้ได้ อาจส่งผลดีต่อการติดต่อธุรกิจ หรือสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตด้วย

Networking

ปัจจุบัน การได้รับเชิญไปร่วมงานสังสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายในธุรกิจและสร้างมิตรสัมพันธ์ใหม่ๆ (Networking) เป็นเรื่องปกติ สำหรับผู้บริหารบางท่าน เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องง่ายดายและสามารถพูดคุยกับใครก็ได้ ทุกชาติภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมั่นใจ
แต่สำหรับบางท่าน อยากแทรกแผ่นดินหนีออกไปทันที  “โค้ชครับ กับคนที่ผมรู้จัก ผมยังไม่ชอบคุยเลย แต่งานแบบนี้ต้องคุยกับคนที่ไม่รู้จัก และจะเริ่มยังไง ไม่ให้ขัดเขิน และสนทนาต่อได้โดยไม่เครียด
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า งานสังสรรค์ Networking ไม่ใช่การไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของตน หรืออยู่กับคนที่ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบงาน  หรือแม้แต่หลังจากได้ทำความรู้จักกับใครสักคน เราก็จะไม่คุยกับเขานานนัก ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้น ก็ควรขอตัวและเดินไปทำความรู้จักกับบุคคลใหม่ๆ ซึ่งไม่ถือเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด หากมีวิธีการพูดที่เหมาะสม

เริ่มจากการเตรียมการก่อนไป 

 1. เตรียมนามบัตรของคุณให้พอ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ยับ ไม่หักงอ
 2. ทานอะไรรองท้องไปด้วย มิฉะนั้นท้องอาจร้องดังกว่าเสียงพูด  เพราะงานแบบนี้ ไม่ได้จัดอาหารหนักไว้ให้ เน้นคุยไม่เน้นทาน
 3. อ่านเรื่องราวทั่วๆไปในธุรกิจหรือสังคม เพราะในวงสนทนา คุณจะได้ร่วมพูดคุยได้ไม่ขัดเขิน ที่สำคัญต้องฝึกการสนทนาเพื่อสร้างสัมพันธ์เบื้องต้น (Small Talk)  การสนทนาแบบ Small Talk ไม่ใช่การคุยลงลึกเรื่องทำธุรกิจ แต่เป็นการทำความรู้จักกันเบื้องต้น

ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ นอกจากสร้างความประทับใจได้แล้ว ยังสามารถทำให้คนรอบๆตัวรู้สึกสบายใจ ไม่เกร็งขณะที่คุยอยู่กับเขาอีกด้วย

handshake

Small Talk

ขั้นตอนง่ายๆ ที่ใช้ได้กับคนที่คุณพบปะทุกวัฒนธรรม มีดังนี้

 1. ยิ้มให้ผู้อื่น สบตาผู้คน  มีความมั่นใจว่าเราอยากรู้จักเขา และเขาก็อยากรู้จักเรา
 2. ทักทายและแนะนำตัว โดยบอกทั้งชื่อ ตำแหน่งงานและบริษัทของคุณ ถ้าบอกแต่ชื่อ บางครั้ง คู่สนทนาของคุณอาจลำบากใจ เพราะไม่รู้จะชวนคุณสนทนาเรื่องอะไรต่อไป
 3. เมื่ออีกฝ่ายแนะนำตัว ควรกล่าวยินดีที่ได้รู้จักและทวนชื่อของเขาอีกครั้ง (“ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณพิชิต”) วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ลืมชื่อของเขา และเขายังรู้สึกดีต่อคุณอีกด้วยที่คุณใส่ใจฟัง
 4. ตั้งใจสนทนาอยู่กับคนข้างหน้าคุณ ไม่ควรวอกแวก สนใจผู้อื่น
 5. Small Talk ที่ดี จะมีการพูดและถามอีกฝ่ายสลับกันไป ไม่ใช่เป็นผู้ตอบอย่างเดียว  หรือเอาแต่เล่าเรื่องตนเองจนไม่สนใจถามเรื่องราวของอีกฝ่ายเลย
 6. ในการแลกนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใด ยื่นนามบัตรแก่ผู้รับในระดับต่ำกว่าสายตาเล็กน้อย หันตัวอักษรด้านที่อ่านได้ทันทีแก่ผู้รับ ใช้มือขวาหรือสองมือเมื่อยื่นนามบัตร และไม่ด่วนเก็บนามบัตรของอีกฝ่ายทันที

ติดตามบทความ – ทำอย่างไรให้การสนทนา Small Talk และการลาจากเป็นที่ประทับใจ 

©Copyright – All rights reserved. AcComm & Image International.

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อบรมและพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจ

อบรมการบริการลูกค้า  อบรมการสื่อสาร 

Contact us:  (66) 2197 4588-9

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM