อบรมผู้บริหาร อบรมบุคลากร พัฒนาองค์กร

คลิ๊กที่หัวข้อข้างบนเพื่ออ่าน

Atchara Juicharern 2.jpg

อบรมผู้บริหาร อบรมบุคลากร พัฒนาองค์กร

Coaching. Training. Consulting

ICF Approved Coach Training

10-Year Anniversary

Official website, please click:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ICF Approved Program – Leader and Manager as a Coach

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)

“Leader & Manager as a Coach”  ได้รับการรับรองจาก International Coach Federation (ICF) เป็นอีกหลักสูตรที่แอคคอมฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  ผู้ผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรและชั่วโมงสะสมจาก ICF จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ
– Simplified & Customized ให้ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กร เน้นการโค้ชในองค์กรโดยตรง
– ถ่ายทอดเครื่องมือการโค้ชที่เข้าใจง่ายมาก และชัดเจน คู่มือจัดทำอย่างมืออาชีพ
– ตอบโจทย์โดยตรงกับการขับเคลื่อน Performance ของคนและองค์กร
– พร้อมการติดตามผล  มี on-line assessment ทั้งแบบประเมินตนเอง และ 360 องศา

สอบถามเพิ่มเติม:  (66) 2 197 4588-9    Email: info@aclc-asia.com

ICF Approved Program (CCE) in Thailand

สอนการโค้ช อบรมการโค้ช

หลักสูตรการโค้ช CCE ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก International Coach Federation (ICF) สอนโดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ (PCC) โค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF การสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ เน้นการโค้ชในองค์กร (Coaching Skills & Tools for High Performance Organization) และการนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Creating Coaching Culture) มีระบบประเมินก่อนและหลังการอบรม

ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้บริหาร ผู้นำ ผู้จัดการ และหัวหน้างานในองค์กร  เน้นฝึกปฏิบัติ การให้และแลกเปลี่ยน Feedback  โมเดลการสอนมาจากการวิจัยที่พิสูจน์ว่ามีความสำเร็จ และเป็นเครื่องมือที่  Fortune 100 Companies ได้นำไปใช้ในการสร้างผู้บริหารนักโค้ช และการสร้างการโค้ชให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ชั่วโมงอบรมกับแอคคอมฯ ได้รับการอนุมัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ ICF และใช้สะสมได้เพื่อการสอบรับรองจาก ICF

Official website:  http://www.spg-asia.com/home2.html

Contact: 02 197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com