คู่มือการโค้ชเพื่อผู้นำยุคใหม่ คำนิยมโดย Marshall Goldsmith

E-MAGAZINE

Leader as Coach by Atchara Juicharern หนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ (เตรียมผู้นำเป็นโค้ช การโค้ชตัวต่อตัว โค้ชทีม และสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร) โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในระดับ PCC และผู้ออกแบบหลักสูตรการโค้ช ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลจาก ICF คำนิยมโดย Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหารอันดับหนึ่ง และผู้เขียนหนังสือ “What Got You Here Won’t Get You There”

ติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล  ติดต่อ คุณอลิชา ที่เบอร์โทร 02 197 4588-9

หรือ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

View original post

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ หนังสือการโค้ชที่ได้รับคำนิยมจาก Dr. Marshall Goldsmith

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Foreword by Marshall Goldsmith

ติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล  คุณอลิชา ที่เบอร์โทร 02 197 4588-9

 

Atchara Juicharern in GM Magazine - interview

(Credit: GM Magazine สัมภาษณ์ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ผู้เขียนหนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ “Leader as Coach”)

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ “Leader as Coach”  เทคนิคและทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารและผู้จัดการนักโค้ช เริ่มตั้งแต่การโค้ชตนเอง การโค้ชผู้อื่น  การโค้ชแบบทีมและกลุ่ม และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร เขียนโดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

  • โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF – International Coach Federation) ในระดับ PCC 
  • ผู้พัฒนาหลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ICF (ACSTH and CCE)
  • Columnist หนังสือพิมพ์ Post Today “ASEAN การบริหารคนบนความต่าง”

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล โทร 02 197 4588-9

Official website, please click:

  https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ – Best Seller

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Foreword by Marshall GoldsmithIMG_855815688910686

ติดต่อซื้อหนังสือได้ที่ แอคคอม กรุ๊ป โทร 02 197 4588-0

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching