DISC – หลักสูตรอบรม DISC และแบบประเมิน DISC

 For official website, please click:

www.aclc-asia.com

More information about DISC

 

อบรมทักษะการสื่อสาร

รู้จักตนเอง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร

บทความโดย : ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ : รู้จักตนเองเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร

ปัจจัยประการหนึ่งในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ก็คือการสื่อสาร แต่ละวันเราหลีกเลี่ยงการสื่อสารไม่ได้ ต่อให้คุณไม่พูดอะไรสักคำ ในขณะที่ยืนอยู่ตรงหน้าใครสักคน คุณก็ได้สื่อสารผ่านภาษากายของคุณไปแล้ว (We can not not communicate.) การสื่อสารของคุณเป็นอย่างไร สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ สร้างความประทับใจ หรือทำให้อีกฝ่ายสะอึกแน่นิ่ง ทำวงแตกเป็นประจำ ในศาสตร์และศิลป์ของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence-EQ) การรู้จักตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เป็นข้อแรกในการบริหารความสัมพันธ์และพฤติกรรมการสื่อสารของเรา จากนั้นเราจึงจะสามารถปรับตนเองได้ดีในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น ก่อนที่เราจะมารู้จักเทคนิคการปรับการสื่อสาร การสร้างสะพานเชื่อมใจ เรามารู้จักตนเองและค้นหาตนเองก่อนดีกว่านะคะ

วันนี้เราจะมาวิเคราะห์สไตล์ หรือรูปแบบการสื่อสารของคุณ จากพื้นฐานทฤษฎีทางบุคลิกภาพของ คาลล์ จุง (Carl Jung) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการอธิบายพฤติกรรม อีกทั้งนำมาวิเคราะห์บุคลิกภาพของคนได้ดี เรามาดูกันว่าคุณเป็นสไตล์ใดใน 4 แบบ D, I, S, หรือ C

คำอธิบาย DISC

D Style หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Dominance ลักษณะของ D Style คือ ชอบแข่งขัน ชอบผจญภัย ชอบริเริ่ม บุกเบิก ในการสื่อสารเราสังเกตได้ว่า D Style พูดเร็ว เสียงดัง เป็นงานเป็นการ บางครั้งคุยกับเราพร้อม ๆ กับคุยโทรศัพท์ไปด้วย ดูรีบร้อน และมีโครงการหลายโครงการในเวลาเดียวกัน อาจดูไม่อ่อนหวาน ความคิดเห็นของตนเองจะเป็นเหมือนข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องมีการอภิปรายกันอีก ตรงไปตรงมา พูดสิ่งที่คิด ในห้องทำงาน D Style คุณมักจะเห็นตารางการทำงาน ตารางนัดหมาย วางเด่นเป็นสง่า

I Style หรือ Influence  พูดเก่ง ชอบสังคมชอบสื่อสาร เป็นนักแสดง ผู้สร้างความบันเทิง ผู้สร้างแนวคิดใหม่ ๆ มีไหวพริบ เราสังเกตได้ว่า I Style เป็นคนพูดจาเปิดเผย และเป็นมิตร แสดงความคิดเห็นด้วยกับผู้อื่น เน้นที่แง่ดีของสิ่งต่าง ๆ สามารถขายความคิด และจูงใจผู้อื่นได้ดี อาจพูดมาก แต่หลีกเลี่ยงรายละเอียด ถนัดในการให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวก ในห้องทำงานของ I คุณมักจะพบ สโลแกนส่วนตัวของ I ติดอยู่ หรือใส่กรอบไว้

S Style หรือ Steadiness ลักษณะของ S Style คือ ละเอียดรอบคอบระมัดระวัง เป็นระบบ สม่ำเสมอ ไม่ออกหน้า ไม่อิจฉาผู้อื่น มั่งคง สร้างความสมดุล เราสังเกตได้ว่า S Style เป็นผู้รับฟังที่ดี และพยักหน้าตอบรับ ใส่ใจกับความรู้สึกของผู้อื่น ในการสื่อสาร S Style มักสื่อสารทางเดียว คือ จะเป็นผู้ฟังตอบคำถามเมื่อถูกถาม พูดอย่างใจเย็น ชอบที่จะพูดเรื่องตนเองถนัด ชอบที่จะพูดตัวต่อตัวมากกว่ายืนพูดต่อหน้ากลุ่มใหญ่ เป็นผู้สอนงานที่ดี ในห้องทำงานของ S คุณอาจจะพบภาพครอบครัว หรือรูปหมู่ที่ถ่ายกับเพื่อน ๆ สนิทของเขา

C Style หรือ Compliance ลักษณะของ C Style คือ ชอบความถูกต้อง เที่ยงตรง ชอบความสมบูรณ์ มีเหตุผล ปฏิบัติตามกฎ ข้อสังเกต คือ C Style มีระเบียบ เน้นรายละเอียด สุภาพอย่างมีชั้นเชิง การสื่อสารของ C Style คือ ชอบที่จะสื่อสารด้วยการเขียนมากกว่า มักไม่แสดงความเห็นด้วย ไม่ชอบพูดเรื่องความคิดเห็น หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่ออกคำสั่ง อ้างอิงกฎเกณฑ์ ห้องทำงานของ C จะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเป็นระบบ

เมื่อค้นพบสไตล์ของเราเองแล้ว ต่อไปเป็นเรื่องการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นได้ดีกว่าผู้ที่เน้นความ “ฉันเป็นฉันเอง” สังคมเราเป็นสังคม Network สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ไม่เสียหาย ผลพลอยได้คือคุณยังได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้น และเพิ่มพูนศิลปะในการจูงใจผู้อื่นที่ต่างสไตล์ของคุณได้ดีอีกด้วย

การประเมิน DISC และการนำมาประยุกต์ใช้ มีหลักสูตรให้ท่านเลือกได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น  หลักสูตร DISC กับการสื่อสารที่มีประสิทธิผลหลักสูตร DISC กับการพัฒนาบุคลิกภาพ –  หลักสูตร DISC กับการพัฒนาภาวะผู้นำ –  หลักสูตร DISC กับการโค้ชงาน –  หลักสูตร DISC กับการสร้างทีม อีกทั้งกับการขาย และการบริการลูกค้า  และอื่นๆ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศรัณย์ เบอร์โทร 02 197 4588-9  

AcComm & Image International Co., Ltd.    Tel. (66) 2197 4588-9

For official website, please click:

www.aclc-asia.com

More information about DISC

DISC Assessment

Online Assessment is avaiable

พัฒนาบุคลิกภาพ – Personality Development

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ปัจจุบันองค์กรลงทุนจำนวนมาก และใช้การสื่อสารหลายรูปแบบและช่องทาง ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  การสื่อสารภาพลักษณ์ที่คาดหวังไว้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเมื่อบุคลากรมีความเข้าใจในภาพลักษณ์นั้นอย่างแท้จริง และปฏิบัติตนไปในทางที่สนับสนุนภาพลักษณ์นั้นอย่างสม่ำเสมอ การรักษาภาพลักษณ์ให้แข็งแกร่งมาจากการปฏิบัติอย่างจริงใจ (Sincere) และสม่ำเสมอ (Consistency) จนเป็นเหมือนกิจวัตร และส่วนหนึ่งของการทำงานและในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

โดยทั่วไปเราจะเห็นว่า บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนขององค์กรในงานชิ้นสำคัญ หรือเป็นตัวแทนไปติดต่อกับบุคคลสำคัญ มักเป็นผู้ที่รักษาภาพลักษณ์ของตนและขององค์กรได้ดี  ยิ่งคุณก้าวไปในตำแหน่งที่สำคัญมากเท่าไหร่ หรือคุณพบปะสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นเท่าไหร่  ภาพลักษณ์ของคุณยิ่งสำคัญและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรมากขึ้นเท่านั้น แม้แต่ภายในองค์กรเอง บทบาทในการเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุคลากรรุ่นหลังมีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยให้คงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และวัฒนธรรมที่ต้องการ

ลองทำแบบประเมินตนเอง ด้านล่างนี้ดูนะคะ ว่าคุณดูแลบุคลิกภาพของตนเองมากน้อยอย่างไร เพียงตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่หน้าข้อต่อไปนี้ค่ะ

Assessment

เสื้อผ้าและการแต่งกาย                                                               

 1. คุณทราบว่าควรเลือกแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมกับโอกาส
 2. คุณใส่ใจดูแลทรงผม เล็บ และเสื้อผ้าของคุณได้ดี
 3. ชุดที่คุณใส่ได้รับการเลือกสีสันให้เข้ากันทั้งตัวได้ดี
 4. คุณรู้ว่าสีที่เหมาะสมกับผิวคุณคือสีอะไร
 5. คุณทราบว่ารูปร่างคุณเป็นแบบไหนและเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างของคุณ
 6. คุณดูแลผิวพรรณของตนเอง
 7. ทรงผมของคุณเหมาะสมกับรูปหน้าของคุณ
 8. คุณสามารถเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสมกับชุดที่คุณใส่

ท่วงท่าภาษากาย

 1. คุณใช้ภาษากายเหมาะสมในการสนทนา
 2. คุณแสดงออกทางสีหน้าเหมาะสมระหว่างการสนทนา
 3. คู่สนทนาของคุณมักผ่อนคลาย ไม่แสดงออกอย่างอึดอัดขณะที่คุยกับคุณ
 4. คุณมีความมั่นใจในขณะที่ยืน เดินและนั่ง
 5. คุณใช้สายตาได้อย่างเหมาะสมในการสนทนาแบบตัวต่อตัว
 6. คุณทราบว่าควรยืนพูดคุยในระยะห่างเท่าไหร่กับคู่สนทนาในแต่ละวัฒนธรรม

 การสื่อสาร

 1. คุณสื่อสารได้ชัดเจนด้วยระดับเสียงที่เหมาะสม
 2. คุณปรับสไตล์การสื่อสารของคุณเข้าหาผู้ฟัง ให้ข้อมูลสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ฟัง
 3. คุณสื่อสารเข้าใจง่าย  พูดเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย

 

การแสดงออกอื่นๆ

1 . คุณเป็นคนอารมณ์ดี

2. คุณมองโลกในแง่ดีเสมอ

3. มีคนเคยบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจจัง

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

วิธีการให้คะแนน

ให้ 2 คะแนนกับทุกๆข้อที่คุณตอบว่า “ใช่”

ผลคะแนน

34 – 36 คะแนน        คุณไปได้สวย

28 – 33 คะแนน        คุณเริ่มต้นได้ดีแล้ว เพียงแต่ใส่ใจพัฒนาในบางข้อที่ขาดไปให้มากขึ้น

18 – 27 คะแนน        คุณพอจะเอาตัวรอดได้ และควรใส่ใจกับสิ่งที่อยากจะพัฒนาอย่างจริงจัง

0 – 17 คะแนน          ไม่ต้องกังวล เพราะทุกอย่างมีทางแก้ไข และมีแนวทางพัฒนาได้

สรุป

การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ควรเริ่มจากภายในจิตใจ (Inside – Out)  เพราะอารมณ์และความคิดส่งผลต่อการแสดงออกทางภาษากายอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก การคิดดี และรู้สึกดี ทำให้การแสดงออกเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องฝืน ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ควรพัฒนาทั้งห้าด้านต่อไปนี้

 1. การดูแลทัศนคติ (Attitude) อารมณ์ (EQ) และการแสดงออกของตนเอง
 2. การแต่งกายที่เสริมภาพลักษณ์ของตนเอง และองค์กร
 3. การสื่อสาร พูดคุย การรับฟัง การนำเสนอความคิด
 4. การวางตัวเหมาะสมในโอกาสต่างๆ ในธุรกิจ และสังคม
 5. การปฏิบัติต่อผู้อื่น สร้างความไว้วางใจ อยู่บนพื้นฐานความดีงามสม่ำเสมอ

(C) Copyright – All rights reserved.

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ AcComm & Image International   

โทร 02 197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM

********************

พัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development

 • พัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างเสน่ห์

 • การร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

บทความ โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสน่ห์

เราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ อีกทั้งสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยวิธีง่ายๆ ดิฉันได้เคยกล่าวถึงเทคนิคนี้มาแล้ว เรามาทวนกันอีกครั้ง ดังนี้นะคะ
1.  รู้จักทักทายผู้อื่นก่อน (ดูหัวข้อ ต่อไป เกี่ยวกับ Small Talk)
2. วางตัวเป็นมิตร พูดคุยได้หลายเรื่อง ยกเว้นการพูดตำหนิบุคคลที่สาม
3. ดูแลภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของตนเองให้น่ามอง
4. มองโลกในแง่ดี คิดในแง่บวก อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. เคารพและชื่นชมตัวเอง แต่ไม่โอ้อวด
6. ฟังมากกว่าพูด หาเรื่องคุยในสิ่งที่ชอบเหมือนกัน
7. สบตาคู่สนทนาในยามพูด จำชื่อเขาให้ได้ เมื่อคุยกับใครมุ่งความสนใจไปที่เขา
8. เลือกคำพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกดี ลดความกังวล แต่จริงใจ
9. หากชื่นชมใคร บอกเขาหรือเธอว่าชื่นชมในเรื่องใด เพราะอะไร
10. หัวเราะให้กับความเปิ่น ผิดพลาดของตนเองได้ เมื่อผิดพลาด
©Copyright - All rights reserved. AcComm & Image International.

ต่อไป ขอแบ่งปัน การเตรียมการไปงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างมั่นใจ และ Small Talk

สังสรรค์อย่างมั่นใจ (Networking and Small Talk)

หลายๆครั้งที่ดิฉันโค้ชผู้บริหาร และได้รับคำถามด้านบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการสนทนา (Small Talk) ในการเตรียมการไปร่วมสังสรรค์ (Networking) ทางธุรกิจอย่างมั่นใจ หากสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างการสนทนาสั้นๆในงานแบบนี้ได้ อาจส่งผลดีต่อการติดต่อธุรกิจ หรือสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตด้วย

Networking

ปัจจุบัน การได้รับเชิญไปร่วมงานสังสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายในธุรกิจและสร้างมิตรสัมพันธ์ใหม่ๆ (Networking) เป็นเรื่องปกติ สำหรับผู้บริหารบางท่าน เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องง่ายดายและสามารถพูดคุยกับใครก็ได้ ทุกชาติภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมั่นใจ
แต่สำหรับบางท่าน อยากแทรกแผ่นดินหนีออกไปทันที  “โค้ชครับ กับคนที่ผมรู้จัก ผมยังไม่ชอบคุยเลย แต่งานแบบนี้ต้องคุยกับคนที่ไม่รู้จัก และจะเริ่มยังไง ไม่ให้ขัดเขิน และสนทนาต่อได้โดยไม่เครียด
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า งานสังสรรค์ Networking ไม่ใช่การไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของตน หรืออยู่กับคนที่ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบงาน  หรือแม้แต่หลังจากได้ทำความรู้จักกับใครสักคน เราก็จะไม่คุยกับเขานานนัก ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้น ก็ควรขอตัวและเดินไปทำความรู้จักกับบุคคลใหม่ๆ ซึ่งไม่ถือเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด หากมีวิธีการพูดที่เหมาะสม

เริ่มจากการเตรียมการก่อนไป 

 1. เตรียมนามบัตรของคุณให้พอ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ยับ ไม่หักงอ
 2. ทานอะไรรองท้องไปด้วย มิฉะนั้นท้องอาจร้องดังกว่าเสียงพูด  เพราะงานแบบนี้ ไม่ได้จัดอาหารหนักไว้ให้ เน้นคุยไม่เน้นทาน
 3. อ่านเรื่องราวทั่วๆไปในธุรกิจหรือสังคม เพราะในวงสนทนา คุณจะได้ร่วมพูดคุยได้ไม่ขัดเขิน ที่สำคัญต้องฝึกการสนทนาเพื่อสร้างสัมพันธ์เบื้องต้น (Small Talk)  การสนทนาแบบ Small Talk ไม่ใช่การคุยลงลึกเรื่องทำธุรกิจ แต่เป็นการทำความรู้จักกันเบื้องต้น

ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ นอกจากสร้างความประทับใจได้แล้ว ยังสามารถทำให้คนรอบๆตัวรู้สึกสบายใจ ไม่เกร็งขณะที่คุยอยู่กับเขาอีกด้วย

handshake

Small Talk

ขั้นตอนง่ายๆ ที่ใช้ได้กับคนที่คุณพบปะทุกวัฒนธรรม มีดังนี้

 1. ยิ้มให้ผู้อื่น สบตาผู้คน  มีความมั่นใจว่าเราอยากรู้จักเขา และเขาก็อยากรู้จักเรา
 2. ทักทายและแนะนำตัว โดยบอกทั้งชื่อ ตำแหน่งงานและบริษัทของคุณ ถ้าบอกแต่ชื่อ บางครั้ง คู่สนทนาของคุณอาจลำบากใจ เพราะไม่รู้จะชวนคุณสนทนาเรื่องอะไรต่อไป
 3. เมื่ออีกฝ่ายแนะนำตัว ควรกล่าวยินดีที่ได้รู้จักและทวนชื่อของเขาอีกครั้ง (“ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณพิชิต”) วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ลืมชื่อของเขา และเขายังรู้สึกดีต่อคุณอีกด้วยที่คุณใส่ใจฟัง
 4. ตั้งใจสนทนาอยู่กับคนข้างหน้าคุณ ไม่ควรวอกแวก สนใจผู้อื่น
 5. Small Talk ที่ดี จะมีการพูดและถามอีกฝ่ายสลับกันไป ไม่ใช่เป็นผู้ตอบอย่างเดียว  หรือเอาแต่เล่าเรื่องตนเองจนไม่สนใจถามเรื่องราวของอีกฝ่ายเลย
 6. ในการแลกนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใด ยื่นนามบัตรแก่ผู้รับในระดับต่ำกว่าสายตาเล็กน้อย หันตัวอักษรด้านที่อ่านได้ทันทีแก่ผู้รับ ใช้มือขวาหรือสองมือเมื่อยื่นนามบัตร และไม่ด่วนเก็บนามบัตรของอีกฝ่ายทันที

ติดตามบทความ – ทำอย่างไรให้การสนทนา Small Talk และการลาจากเป็นที่ประทับใจ 

©Copyright – All rights reserved. AcComm & Image International.

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อบรมและพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจ

อบรมการบริการลูกค้า  อบรมการสื่อสาร 

Contact us:  (66) 2197 4588-9

FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM