อบรมการบริการ

0

Official website – รายละเอียดหลักสูตร:

https://www.aclc-asia.com/customer-service-training

บทความ เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า

ปัจจุบัน เราควรบริการลูกค้าอย่างที่ลูกค้าอยากได้รับ (Treat the customers the way they want to be treated.) หมดสมัยแล้วสำหรับคำพูดที่ว่า  “ดูแลลูกค้าแบบที่ฉันอยากได้รับ” (Treat customers the way I want to be treated.) เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้ามีดังนี้

 • ใช้คำพูดสุภาพ และหลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะด้าน ที่ใช้กันภายในบริษัท เพราะลูกค้าอาจไม่เข้าใจ ลองฝึกสื่อสารกับคนที่ไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคอะไรเลย เพื่อดูว่าคุณสามารถที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ชัดเจนเพียงใด
 • ไม่ควรด่วนสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาจนกว่าคุณจะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า
 • เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการภายในยาวเหยียด ควรใช้เวลาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับดีกว่า
 • เมื่ออธิบายผลลัพธ์และประโยชน์ต่างๆ หากมีเงื่อนไขด้านค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วย
 • รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และกล่าวทวนความเข้าใจเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
 • เอกสารที่จะส่งให้ลูกค้า ควรชัดเจน ไม่ยาวเกินไปจนน่าเบื่อเพราะลูกค้าที่มีเวลาน้อยๆก็จะไม่อ่านอยู่ดี ไม่ควรมีศัพท์เทคนิคที่ลูกค้าไม่เข้าใจ
 • หากขอให้ลูกค้าเซ็นเอกสาร ควรบอกว่าเป็นเอกสารอะไร

images

 เมื่อลูกค้าเป็นฝ่ายเปลี่ยนใจ:

 • ยอมรับความเป็นจริงว่า ลูกค้าก็คล้ายเรา  และการเปลี่ยนใจเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยคิดซะว่าถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนใจสิ เป็นเรื่องผิดปกติ
 • อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงทางเลือกและสิทธิประโยชน์ของแต่ละทางเลือก ให้ลูกค้าทราบตั้งแต่แรก เพราะเมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจไปแล้ว บางทีเงื่อนไขเก่าดีกว่า แต่ลูกค้าไม่ทราบ
 • พนักงานที่สื่อสารกับลูกค้า ควรทราบว่าบริษัทมีทางเลือกสำรองใดๆ ไว้ให้ลูกค้าบ้าง และสามารถตอบลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอนานหลายต่อหลายชั่วโมง

ที่สำคัญนะคะ คือสื่อสารกับลูกค้า โดยแสดงถึงทัศนคติ “เต็มใจ” เสมอ  พนักงานควรมีข้อมูลที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการให้คำตอบลูกค้า ลูกค้าต่างจิต ต่างใจ ต่างวัย และมีทางเลือกมากขึ้น ถ้าเขาจะเลือกใช้บริการของเรา           ทักษะการสื่อสารของเรา เป็นปัจจัยที่สำคัญด้านหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าลูกค้าจะเลือกอยู่กับเรา หรือจากเราไป

2017 – Copyright – All rights reserved. AcComm & Image International.

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

AcComm & Image International

อบรมและพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจ

อบรมการสื่อสาร  อบรมการบริการ

Contact us:  (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Our official website: http://www.aclc-asia.com

 บทความ การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล

ทักษะการรับมือกับคำถาม และการพูดสด THINK ON YOUR FEET® WORKSHOP

1

THINK ON YOUR FEET® WORKSHOP

The only workshop that trains you to analyze, organize and present your ideas… FAST!

คิดสด พูดสด

ท่านเคยอยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้หรือไม่

 • ต้องตอบคำถามทันที คิดสด พูดสด ไม่มีใครช่วย ไม่มีใครบอกบทพูด
 • เมื่อเวลาผ่านไป ย้อนคิดเสียดายว่า ทำไมตอนนั้น เราไม่พูดแบบนี้ เพราะคิดไม่ทัน
 • ต้องพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายๆ แต่ไม่มีเวลาเตรียมตัว
 • ตื่นเต้น เมื่อได้รับคำถามที่ท้าทาย
 • มีผู้โต้แย้งความคิดของท่าน แต่ต้องโน้มน้าวเขากลับ อย่างน่าเชื่อถือ

นี่คือตัวอย่างของสถานการณ์  Think on Your Feet® 

ทักษะ Think on Your Feet® เป็นทักษะที่พัฒนาได้   เป็นหลักสูตรที่สอนอยู่ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่านำมาใช้งานได้จริง

และช่วยให้ท่านมีความมั่นใจ และสื่อสารอย่างน่าเชื่อถือได้ในสถานการณ์เช่นนี้

Exclusively delivered in Thailand by AcComm & Image International

(C) Copyright – All rights reserved.

More information about

Think on Your Feet®

 For official website, please click:

www.aclc-asia.com

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

บทความอื่นๆ เรื่องการสื่อสาร

อบรมทักษะการสื่อสาร

0

อบรมทักษะการสื่อสาร

อบรมทักษะการสื่อสาร

อบรมทักษะการสื่อสาร โดย แอคคอมฯ

อ่านบทความเรื่องทักษะการสื่อสาร 

More information about

Think on Your Feet®

 For official website, please click:

www.aclc-asia.com

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

0

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

บทความ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ในการพัฒนาภาวะผู้นำ เมื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของผู้นำจากแหล่งต่างๆ จะเห็นคล้ายกันว่า สิ่งสำคัญที่ผู้นำในองค์กรควรทำคือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กร ร่วมด้วยช่วยกันอย่างหมดใจ ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขององค์กร

หัวข้อหลักๆ ที่ผู้นำควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีห้าหัวข้อดังนี้

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำคือผู้ที่สื่อสารสาเหตุของความจำเป็นเร่งด่วน และโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน (ถ้ามี) การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สื่อสารผลประกอบการ ความคืบหน้าของเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้สึกครอบครองในผลลัพธ์
 3. สื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ลำดับความสำคัญ ข้อนี้สำคัญมากต่อการบริการจัดการเวลาของผู้ที่ทำงานให้คุณ (Time Management)
 4. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมที่คาดหวังในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไร ข้อนี้จะลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างทีมของบุคลากรได้ด้วย ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ในทีมงาน
 5. สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความคาดหวัง ในการร่วมงานกัน เช่น สไตล์การบริหารของคุณเป็นอย่างไร  คุณไม่ใช่คนที่จะให้คำตอบทุกอย่าง แต่คุณจะถามและยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะคุณอยากให้ทุกคนเสนอไอเดียดีๆ   เป็นต้น

(C) Copyright – All rights reserved.

More information about

Effective Communication Workshop

Think on Your Feet®

 For official website, please click:

www.aclc-asia.com

 

 

 

อบรมการสื่อสาร หลักสูตรทักษะการสื่อสาร

0

รายละเอียดหลักสูตร คลิ๊ก: https://www.aclc-asia.com/think-on-your-feet-training-thai

Official website: https://www.aclc-asia.com/home-thai

อบรมที่ไหนดี

ความสามารถในการสื่อสารมีความสำคัญมากต่อการปฏิบัติงานและการประสานงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการการสื่อสารมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ทั้งระหว่างบุคคล ระหว่างแผนกในองค์กรหรือระหว่างองค์กร โดยเฉพาะปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้เพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร และมีผลต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีก็นำมาซึ่งอุปสรรคในการสื่อสารด้วย

ดังนั้นการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆและพัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นระบบและทันกาล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนี้ ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการเชิงรุกกับอุปสรรคต่างๆในการสื่อสารได้ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการฟังและการถาม เพื่อสร้างความกระจ่างชัด และสามารถสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความเห็นแตกต่างและขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเกิดผล รวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสาร
 • ระบุสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ข้อดีและข้อควรระวังในการสื่อสาร
 • ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองในการสื่อสาร
 • ปรับวิธีการสื่อสารและการโต้ตอบสาร ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยและอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 • รับฟังอย่างใส่ใจและจับประเด็นได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สร้างความกระจ่างชัด โดยการซักถามกลับอย่างสร้างสรรค์
 • เรียบเรียงคำพูดในการโน้มน้าวและจูงใจคนหลากหลายรูปแบบ
 • วิเคราะห์อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างแผนก และให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร อย่างสร้างสรรค์
 • สื่อสารความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่นำมาซึ่งความขัดแย้ง

อบรมหลักสูตรการสื่อสาร

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

AcComm & Image International

Office: Tel. (66) 2197 4588 – 9

E-mail. info@aclc-asia.com

อบรมการสือสารขั้นพื้นฐาน อบรมการสื่อสารขั้นสูง กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

Official website: www.aclc-asia.com

Think on Your Feet(R) อบรมทักษะการสือสาร

บทความเรื่องการสื่อสาร

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ในการพัฒนาภาวะผู้นำ เมื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของผู้นำจากแหล่งต่างๆ จะเห็นคล้ายกันว่า สิ่งสำคัญที่ผู้นำในองค์กรควรทำคือ การสื่อสารที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กร ร่วมด้วยช่วยกันอย่างหมดใจ ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขององค์กร

วันที่รับตำแหน่งผู้นำ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า  การสื่อสารเป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งที่ตามมาทันที  หัวข้อหลักๆ ที่ผู้นำควรสื่อสาร มิใช่ใครอื่น มีห้าหัวข้อดังนี้

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำคือผู้ที่สื่อสารสาเหตุของความจำเป็นเร่งด่วน และโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน (ถ้ามี) การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สื่อสารผลประกอบการ
 3. สื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ลำดับความสำคัญ ข้อนี้สำคัญมากต่อการบริการจัดการเวลาของผู้ที่ทำงานให้คุณ (Time Management)
 4. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมที่คาดหวังในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไร ข้อนี้จะลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างทีมของบุคลากรได้ด้วย
 5. สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความคาดหวัง ในการร่วมงานกัน เช่น สไตล์การบริหารของคุณเป็นอย่างไร  คุณไม่ใช่คนที่จะให้คำตอบทุกอย่าง แต่คุณจะถามและยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะคุณอยากให้ทุกคนเสนอไอเดียดีๆ   เป็นต้น

All rights reserved.