อบรม Leading in Crisis

Leading in Times of Crisis: Learn more about: Leading in Times of Adversity™  and Virtual Leadership

อบรม Leadership in Crisis

PLEASE CLICK FOR MORE INFORMATION:  

HTTPS://WWW.ACLC-ASIA.COM/LEADING-IN-CRISIS

Copyright – AcComm Group All Rights Reserved.

Official website:  www.aclc-asia.com

—————————————————————————–

 

แวะเที่ยว แอคคอมฯ

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

 

 

A tour at our office:

  • Warm earth tone atmosphere for AcComm team members.
  • Environmental freindly office, reading room and meeting room.
  • We use non-toxic  markers.  Creative production of colorful training materials.
  • Front and back green garden + fitness club/swimming pool right in front of the office.

 

2016-07-27 21.17.24

Atchara Juicharern Ph.D.

 

การโค้ช สอนการโค้ช

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

https://www.aclc-asia.com/coaching

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

ิอบรม Coaching

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ พิมพ์ครั้งที่สอง

ติดต่อซื้อได้ที่ AcComm Group 02 197 4588-9

(C) Copyright – All rights reserved.  AcComm Group

Leader as Coach อบรมและพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ช

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ผู้ออกแบบและสอน โปรแกรม การโค้ช Leader & Manager as Coach คนแรกในประเทศไทย ที่หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชให้ผู้บริหาร ผู้นำและผู้จัดการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอน โดย สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation หรือ ICF).

และเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือกจาก Dr. Marshall Goldsmith โดยตรงให้เป็นผู้แทนในการพัฒนาผู้นำ ในประเทศไทย 

Print

  • หลักสูตร การโค้ชสำหรับผู้นำ
  • หลักสูตรการโค้ชสำหรับผู้จัดการ
  • หลักสูตรการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน

 

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

 

 

คู่มือการโค้ชเพื่อผู้นำยุคใหม่ คำนิยมโดย Marshall Goldsmith

Leader as Coach by Atchara Juicharern

หนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ (เตรียมผู้นำเป็นโค้ช การโค้ชตัวต่อตัว โค้ชทีม และสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร) โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในระดับ PCC และผู้ออกแบบหลักสูตรการโค้ช ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลจาก ICF คำนิยมโดย Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหารอันดับหนึ่ง และผู้เขียนหนังสือ “What Got You Here Won’t Get You There”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล  ติดต่อ คุณอลิชา ที่เบอร์โทร 02 197 4588-9