ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

0

ดร. อัจรา จุ้ยเจริญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

www.aclc-asia.com

 

สกุลไทย – สัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

0

Sakulthai Magazine:  Exclusive Interview of Atchara Juicharern

เครดิต นิตยสาร สกุลไทย สัมภาษณ์พิเศษ สัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ

บทสัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ

สัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ

สัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ

สัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

การโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ

สัมภาษณ์ การโค้ช การพัฒนาภาวะผู้นำ ชีวิตแบบโค้ช เคล็ดลับการโค้ช

เครดิต นิตยสาร สกุลไทย สัมภาษณ์พิเศษ สัมภาษณ์โค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

สอนการโค้ช

0

Official website, please click

http://www.coachtrainingasia.com

A tour at our office:

  • Warm earth tone atmosphere for AcComm team members.
  • Environmental freindly office, reading room and meeting room.
  • We use non-toxic  markers.  Creative production of colorful training materials.
  • Front and back green garden + fitness club/swimming pool right in front of the office.

2016-07-27 21.17.24

Atchara Juicharern Ph.D.

 

คู่มือการโค้ชเพื่อผู้นำยุคใหม่ คำนิยมโดย Marshall Goldsmith

0

E-MAGAZINE

Leader as Coach by Atchara Juicharern หนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ (เตรียมผู้นำเป็นโค้ช การโค้ชตัวต่อตัว โค้ชทีม และสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร) โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในระดับ PCC และผู้ออกแบบหลักสูตรการโค้ช ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลจาก ICF คำนิยมโดย Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหารอันดับหนึ่ง และผู้เขียนหนังสือ “What Got You Here Won’t Get You There”

ติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล  ติดต่อ คุณอลิชา ที่เบอร์โทร 02 197 4588-9

หรือ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

View original post

คู่มือการโค้ชเพื่อผู้นำยุคใหม่ คำนิยมโดย Marshall Goldsmith

1
Leader as Coach by Atchara Juicharern

หนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ (เตรียมผู้นำเป็นโค้ช การโค้ชตัวต่อตัว โค้ชทีม และสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร) โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ในระดับ PCC และผู้ออกแบบหลักสูตรการโค้ช ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลจาก ICF คำนิยมโดย Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหารอันดับหนึ่ง และผู้เขียนหนังสือ “What Got You Here Won’t Get You There”

ติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล  ติดต่อ คุณอลิชา ที่เบอร์โทร 02 197 4588-9

หรือ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป