DISC Certification

0

ข้อมูลเพิ่มเติม click:  https://www.aclc-asia.com/disc-certification-thailand

Extended DISC Certification

โปรแกรมการอบรม Extended DISC Certification ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการนำ DISC ไปใช้ในองค์กรด้วยความมั่นใจ พร้อมได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรการสอน และการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากร  การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาการสื่อสาร การวางแผนอาชีพ และการพัฒนาทักษะในงานต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงแนวทางการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทีม การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์กร

การอบรมประกอบด้วย

 • ​การอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วัน (Workshop)

 • การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ on-line  (On-line Self-study)

 • การติดตามและสนับสนุนการประยุกต์ใช้โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ (One-on-One or Group Coaching)

ข้อมูลเพิ่มเติม click:  https://www.aclc-asia.com/disc-certification-thailand

DISC Certification by AcComm and Image International

© Copyright – AcComm and Image International – All rights reserved.

Contact us:

Email: info@aclc-asia.com

Tel: 02 197 4588-9

http://www.aclc-asia.com

ประชุม (อีกแล้วเหรอ!)

0

คิดสด พูดสด

บทความ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ในปัจจุบัน ถึงจะอยู่กันคนละสถานที่หรือห่างไกลกันคนละประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้เราประชุมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลามากไป อาจทำให้ผู้เข้าร่วมเบื่อหน่ายและกระทบผลิตภาพในการปฏิบัติงาน

มีการศึกษาที่ระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 23 ชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์ในการประชุม และส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า สิ่งที่เผชิญอยู่คือไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการประชุม เพราะสาเหตุเช่น บ่อยครั้งที่เวลาและสถานที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน ทำให้ผู้เข้าร่วมบางคนไม่ได้เตรียมการมาเต็มที่ หรือหัวข้อการประชุมกว้างจนเกินไป และซ้ำซ้อนกับการประชุมอื่นๆ  อีกทั้งบ่อยครั้งที่มีหัวข้อปัญหาใหม่ๆโผล่ขึ้นมาระหว่างการประชุม ขาดโฟกัสในการปรึกษาหารือกัน

มีองค์กรที่พยายามจะบริหารจัดการการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการกำหนดหัวข้อและการเตรียมการล่วงหน้า และรักษาโฟกัสของการสนทนา แต่เมื่อองค์กรขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและบุคลากรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการประชุมมากขึ้น แบบไม่หยุดหย่อนในแต่ละอาทิตย์  เวลาที่หายไปส่งผลต่อความเหนื่อยล้าและความพึงพอใจในการทำงานในองค์กร

วิธีการปรับปรุงเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยคนๆเดียว ต้องมาจากการร่วมมือกัน โดยเริ่มจากข้อแรกคือ ลองสำรวจความเห็นของทีมงานต่างๆแบบสั้นๆ ก่อนจะตกลงกันเช่น

 • พวกเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับการประชุมที่เป็นอยู่
 • การประชุมที่เป็นอยู่มีผลิตภาพ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้หรือไม่
 • ถ้าไม่ มีอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
 • ในมุมมองของพวกเขา การประชุมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความแตกต่างกันตรงไหน อย่างไร

อบรมที่ไหนดี AcComm and Image International

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว วิเคราะห์สิ่งที่ดีอยู่แล้ว และสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ทำข้อตกลงร่วมกันคล้ายๆเป็น กฎ กติกา มารยาทในการประชุม

มีองค์กรที่มีเทคนิคที่น่าสนใจ เช่น จัดให้มีวันหนึ่งในอาทิตย์ที่ทุกหน่วยงานจะไม่มีการประชุม (a meeting-free day) โดยหากจำเป็นต้องสื่อสารความคืบหน้าในงานอย่างไร ก็จะหาวิธีที่สร้างสรรค์แบบอื่น แทนการมาประชุมกัน นอกจากนี้มีองค์กรที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมให้อยู่ในกรอบเวลา และไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามา เพราะมองว่าทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมขาดสมาธิและทำให้การประชุมยืดเยื้อ

หลังจากใช้กติกาใหม่ไปแล้ว หากมีการติดตามสำรวจความเห็นก็จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ โดยถามสั้นๆ ว่า รู้สึกอย่างไร หรือคิดอย่างไรกับวิธีการใหม่ๆ มีการใช้เวลาที่คุ้มค่าขึ้นไหม การทำงานร่วมกันในทีม หรือระหว่างทีมเป็นอย่างไร

การประชุมที่ดีต่อใจ ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานระหว่างทีมที่ราบรื่นได้ ที่สำคัญทำให้ทุกคนประชุมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วย

อบรมการบริหารเวลา หลักสูตร Time Management

AcComm and Image International

Contact us: (66) 2197 4588-9

Email: info@spg-asia.com

Official website: www.spg-asia.com

 

***********************************

 

 

 

อบรม สถาบันอบรม

0

บทความ click:   อบรมอย่างไรให้คุ้มค่า

Official website, please click:  www.spg-asia.com

อบรม สถาบันอบรม

อบรมภาวะผู้นำ     click

อบรมการสื่อสาร    click

อบรมการโค้ช        click

อบรมการให้และรับ Feedback       click

อบรมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง     click

อบรมการบริหารจัดการความขัดแย้ง     click

อบรมการบริการลูกค้า       click

อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision making)        click

(Problem Solving and Decision Making)

อบรมการบริหารโครงการ  (Project Management)     click

อบรมทักษะการนำเสนอ                 click

อบรมบุคลิกภาพ  ภาพลักษณ์ในธุรกิจ       click

และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย click:  http://www.spg-asia.com/Thailand-Training-Coaching-OurSolutions.html

AcComm and Image International

Contact us: +662 197 4588-9

Email: info@spg-asia.com

Official website:  www.spg-asia.com

 

อาจารย์วรัญญา และบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรต่างๆ

0

อ. ตุ้ม วรัญญา แอคคอม แอนด์อิเมจ อินเคอร์เนชั่นแนล

Signature Workshop  – หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์วรัญญา เข็มทอง

 • Selling Skills  หลักสูตรการขาย
 • Negotiation Skills หลักสูตรการเจรจา ต่อรอง
 • Persuasive Communication หลักสูตรการโน้มน้าว จูงใจ
 • Project Management หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ
 • Problem Solving and Decision Making  หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • Conflict Management หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง
 • Handling Difficult People หลักสูตรการรับมือกับคนจัดการยาก
 • Train-the-Trainer หลักสูตรสร้างวิทยากรภายในองค์กร
 • Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ
 • Strategic Team Activities – กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร

และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย

Contact us:

AcComm & Image International

Tel. (66) 2197 4588-9

Email. info@spg-asia.com

Official website: http://www.spg-asia.com

 

AcComm and Image International

อาจารย์หญิง สุกัญญา วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล

 

บรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ โดยอาจารย์กวาง

0
๋จิรวรรณ กาญจนานันท์ วิทยากรและโค้ชที่แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์กวาง จิรวรรณ

บรรยากาศการอบรม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์ (กวาง)

 

Signature Workshop  

หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์

 • Performance Coaching  หลักสูตรการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน
 • Effective Communication  หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 • Giving and Receiving Feedback หลักสูตรการให้และรับ Feedback
 • Influencing Skills หลักสูตรทักษะการโน้มน้าว
 • Supervisory Skills หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน
 • Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ

และอีกหลากหลายหลักสูตรคุณภาพ โดย AcComm & Image International

Contact us:

AcComm & Image International

Tel. (66) 2197 4588-9

Email. info@spg-asia.com

Official website: http://www.spg-asia.com

AcComm and Image International

อาจารย์หญิง สุกัญญา วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล

DSC07971

อาจารย์วรัญญา เข็มทอง