Training and Coaching in Thailand – Magazine by AcComm

การพัฒนาบุคลากร: Learning & Development rss

AcComm & Image International,
Tel. (66) 2197 4588-9
Email. info@spg-asia.com
www.spg-asia.com

Assessment Tools by AcComm & Image Interntaional

DISC Certification

(0)
March 15, 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม click:  https://www.aclc-asia.com/disc-certification-thailand Extended DISC Certification โปรแกรมการอบรม Extended DISC Certification ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการนำ DISC ไปใช้ในองค์กรด้วยความมั่นใจ พร้อมได้รับการรับรองและประกาศนียบัตรการสอน และการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากร  การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาการสื่อสาร การวางแผนอาชีพ และการพัฒนาทักษะในงานต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงแนวทางการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทีม การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์กร ​การอบรมประกอบด้วย ​การอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วัน (Workshop) การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ on-line  (On-line Self-study) การติดตามและสนับสนุนการประยุกต์ใช้โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญ (One-on-One or Group Coaching) ข้อมูลเพิ่มเติม click:  https://www.aclc-asia.com/disc-certification-thailand © Copyright – AcComm and Image International – All rights reserved. Contact us: Email: info@aclc-asia.com Tel: 02… Read More ›

ประชุม (อีกแล้วเหรอ!)

บทความ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ในปัจจุบัน ถึงจะอยู่กันคนละสถานที่หรือห่างไกลกันคนละประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้เราประชุมกันแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลามากไป อาจทำให้ผู้เข้าร่วมเบื่อหน่ายและกระทบผลิตภาพในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาที่ระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 23 ชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์ในการประชุม และส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า สิ่งที่เผชิญอยู่คือไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการประชุม เพราะสาเหตุเช่น บ่อยครั้งที่เวลาและสถานที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน ทำให้ผู้เข้าร่วมบางคนไม่ได้เตรียมการมาเต็มที่ หรือหัวข้อการประชุมกว้างจนเกินไป และซ้ำซ้อนกับการประชุมอื่นๆ  อีกทั้งบ่อยครั้งที่มีหัวข้อปัญหาใหม่ๆโผล่ขึ้นมาระหว่างการประชุม ขาดโฟกัสในการปรึกษาหารือกัน มีองค์กรที่พยายามจะบริหารจัดการการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เช่น มีการกำหนดหัวข้อและการเตรียมการล่วงหน้า และรักษาโฟกัสของการสนทนา แต่เมื่อองค์กรขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและบุคลากรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการประชุมมากขึ้น แบบไม่หยุดหย่อนในแต่ละอาทิตย์  เวลาที่หายไปส่งผลต่อความเหนื่อยล้าและความพึงพอใจในการทำงานในองค์กร วิธีการปรับปรุงเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยคนๆเดียว ต้องมาจากการร่วมมือกัน โดยเริ่มจากข้อแรกคือ ลองสำรวจความเห็นของทีมงานต่างๆแบบสั้นๆ ก่อนจะตกลงกันเช่น พวกเขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับการประชุมที่เป็นอยู่ การประชุมที่เป็นอยู่มีผลิตภาพ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้หรือไม่ ถ้าไม่ มีอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ในมุมมองของพวกเขา การประชุมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความแตกต่างกันตรงไหน อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว วิเคราะห์สิ่งที่ดีอยู่แล้ว และสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ทำข้อตกลงร่วมกันคล้ายๆเป็น… Read More ›

AcComm and Image International Training

อบรม สถาบันอบรม

บทความ click:   อบรมอย่างไรให้คุ้มค่า Official website, please click:  www.spg-asia.com อบรมภาวะผู้นำ     click อบรมการสื่อสาร    click อบรมการโค้ช        click อบรมการให้และรับ Feedback       click อบรมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง     click อบรมการบริหารจัดการความขัดแย้ง     click อบรมการบริการลูกค้า       click อบรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision making)        click (Problem Solving and Decision Making) อบรมการบริหารโครงการ… Read More ›

อาจารย์ตุ้ม วรัญญา เข็มทอง วิทยากรที่ แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์วรัญญา เข็มทอง บรรยากาศการอบรมในหลักสูตรต่างๆ

Signature Workshop  – หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์วรัญญา เข็มทอง Selling Skills  หลักสูตรการขาย Negotiation Skills หลักสูตรการเจรจา ต่อรอง Persuasive Communication หลักสูตรการโน้มน้าว จูงใจ Project Management หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ Problem Solving and Decision Making  หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Conflict Management หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง Handling Difficult People หลักสูตรการรับมือกับคนจัดการยาก Train-the-Trainer หลักสูตรสร้างวิทยากรภายในองค์กร Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ Strategic Team Activities – กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย Contact us: AcComm & Image International Tel. (66)… Read More ›

๋จิรวรรณ กาญจนานันท์ วิทยากรและโค้ชที่แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

จิรวรรณ กาญจนานันท์ บรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ โดยอาจารย์กวาง

บรรยากาศการอบรม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์ (กวาง)   Signature Workshop   หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์ Performance Coaching  หลักสูตรการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน Effective Communication  หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผล Giving and Receiving Feedback หลักสูตรการให้และรับ Feedback Influencing Skills หลักสูตรทักษะการโน้มน้าว Supervisory Skills หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ และอีกหลากหลายหลักสูตรคุณภาพ โดย AcComm & Image International Contact us: AcComm & Image International Tel. (66) 2197 4588-9 Email. info@spg-asia.com Official website: http://www.spg-asia.com อาจารย์สุกัญญา… Read More ›

AcComm and Image International

Tel. + 662 1974588-9 

Official website: www.aclc-asia.com