AcComm & Image International's Blogs

การบริการลูกค้า: Customer Service rss

การบริการที่เป็นเลิศ, Customer Service Excellence, อบรมการบริการเป็นเลิศ, พัฒนาการบริการ, Customer Service

Professional Image Training by AcComm and Image International

พัฒนาบุคลิกภาพ 2 – The Series of Professional Image โดย อ. หญิง

(0)
May 10, 2017

Business Etiquette: มารยาทเชิงธุรกิจที่ดี คุณก็มีได้ โดย สุกัญญา มงคล (อ. หญิง วิทยากรและโค้ช AcComm & Image International) First Impression -เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกพบ อะไรที่ทำให้เราสามารถจดจำคนๆหนึ่งได้ตราบนานเท่านาน อยากทำความรู้จักเขาให้มากขึ้น หรือรู้สึกไว้วางใจเค้าในทันที แน่นอนว่า “ความประทับใจแรกพบ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ฟังดูแล้วอาจจะดูแปลกสักหน่อยที่ใครจะตัดสินว่าผู้อื่นจากการพบเจอในครั้งแรก แต่จากการศึกษาพบว่าคนเราจะประเมินอีกฝ่ายที่เจอว่าจะ “ชอบและใช่” หรือไม่ ภายใน 90 วินาทีแรกที่เจอ ดังนั้น จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเราสามารถบริหารจัดการตัวเองให้เป็นคนที่ “ชอบและใช่” ของใครๆได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเทคนิคง่ายๆใช้เพียง 3 ใจ ดังต่อไปนี้ค่ะ เปิดใจ เมื่อเราต้องพบปะผู้คนในการประชุมหากคุณเข้าใจในสถานการณ์ก่อนว่าการมาประชุมของคุณและคนอื่นๆนั้นมีความหมาย  ทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายที่ดีในการเจรจาพูดคุยหรือประชุมให้ประสบความสำเร็จ หลายๆคนมีความกังวลไม่ต่างอะไรกับคุณ การมองสถานการณ์แบบนี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย การแสดงออกทางภาษาพูดและภาษากายของคุณจะเป็นมิตร ส่งผลให้คุณเป็นคนที่น่าเข้าใกล้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างFirst Impressionที่ดี ใส่ใจ เป็นการใส่ใจในตัวเองในการสะท้อนตัวตนของคุณออกไปในจังหวะแรกที่ได้พบกัน โดยมี 3 เรื่องหลักๆที่คุณควรบริหารจัดการด้วย “กฎแห่ง 12” คือ บริเวณใบหน้า:… Read More ›

อบรมการบริการ

Official website – รายละเอียดหลักสูตร: http://www.spg-asia.com/customer01.html   บทความ เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า ปัจจุบัน เราควรบริการลูกค้าอย่างที่ลูกค้าอยากได้รับ (Treat the customers the way they want to be treated.) หมดสมัยแล้วสำหรับคำพูดที่ว่า  “ดูแลลูกค้าแบบที่ฉันอยากได้รับ” (Treat customers the way I want to be treated.) เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้ามีดังนี้ ใช้คำพูดสุภาพ และหลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะด้าน ที่ใช้กันภายในบริษัท เพราะลูกค้าอาจไม่เข้าใจ ลองฝึกสื่อสารกับคนที่ไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคอะไรเลย เพื่อดูว่าคุณสามารถที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ชัดเจนเพียงใด ไม่ควรด่วนสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาจนกว่าคุณจะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการภายในยาวเหยียด ควรใช้เวลาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับดีกว่า เมื่ออธิบายผลลัพธ์และประโยชน์ต่างๆ หากมีเงื่อนไขด้านค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วย รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และกล่าวทวนความเข้าใจเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เอกสารที่จะส่งให้ลูกค้า ควรชัดเจน ไม่ยาวเกินไปจนน่าเบื่อเพราะลูกค้าที่มีเวลาน้อยๆก็จะไม่อ่านอยู่ดี ไม่ควรมีศัพท์เทคนิคที่ลูกค้าไม่เข้าใจ หากขอให้ลูกค้าเซ็นเอกสาร ควรบอกว่าเป็นเอกสารอะไร  เมื่อลูกค้าเป็นฝ่ายเปลี่ยนใจ: ยอมรับความเป็นจริงว่า… Read More ›

อบรมการบริการ

Official website, please click http://www.spg-asia.com การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล   บทความ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ปัจจุบัน ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการที่เปลี่ยนไป และหันมาใช้รูปแบบการบริการ Self-service มากขึ้น ด้วยความคุ้นชินกับเทคโนโลยี ต้องการความรวดเร็ว และอิสระในทางเลือกต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนด้วยตนเองเมื่อไหร่ก็ได้ แนวโน้มการใช้บริการผ่านหน้าจอต่างๆสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบริบทที่เปลี่ยนไป การเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการลูกค้าของบางองค์กร ก็ยังเป็นแบบเดิมๆ  กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่องค์กรไม่สามารถยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และลดจำนวนคำตำหนิติเตียนได้ การเลือกสรรพนักงานในสายงานบริการในอดีต จะเน้นเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ฟังที่ดี  อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับลูกค้ายุคดิจิทัล ที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเจอปัญหา และโทรเข้ามาหาพนักงาน พวกเขามักคาดหวังให้พนักงานให้คำตอบ กล้าที่จะครอบครองปัญหา ลงมือจัดการให้ หรือเสนอแนวทางแก้ไขทันที อีกทั้งคิดเชิงรุก ช่วยลูกค้าป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมๆ เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามการสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกด้านก็มิใช่จะหากันได้ง่ายๆ จึงต้องอาศัยการพัฒนาเข้ามาช่วย ในการอบรมการบริการ (Customer Service Training) หากเน้นชั่วโมงการอบรมไปที่การพูดตามสคริปต์ ใช้เวลามากมายไปกับการกำหนดพฤติกรรม โดยละเลยการช่วยให้พวกเขาฝึกเข้าใจและปรับตัวเข้าหาลูกค้า อาจไม่ทันกาล และเป็นการส่งผู้ที่ไม่พร้อมเข้ามาบริการลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการคือ… Read More ›

อบรมการบริการลูกค้าที่ไหน

รายละเอียดหลักสูตร click AcComm & Image International http://www.spg-asia.com/customerService.html บทความ เรื่องการบริการลูกค้า โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า การบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอคือที่มาของผลกำไรที่ยั่งยืน ยิ่งในภาวะที่มีการแข่งขันสูง แค่ทำให้ลูกค้าพอใจอาจไม่พอ ควรแอบมี Surprise บ้าง สร้างความปลื้มใจ ให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่า คุณคือคนพิเศษของเรา ในการที่จะอบรมการบริการ ให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่มอบบริการให้ลูกค้าโดยตรง จำเป็นต้องมีการพัฒนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เหมือนมีการทวนให้ทุกปี ถ้าหยุดอบรมเรื่องนี้ เรามักเห็นอาการละเลยในมาตรฐาน การบริการต่างๆ เกิดขึ้น หรือพนักงานขาดความเข้าใจลูกค้าที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการบริการที่ดีต้องสร้างทัศนคติ ความตั้งใจ และสร้างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร การอบรมจึงต้องอาศัยการเรียนรู้จากการสาธิตให้ดู เห็นตัวอย่าง และปฏิบัติตาม การประเมินมาตรฐานการบริการอาจประเมินตามหัวข้อต่อไปนี้ เนื่องจากต่างหน้าที่ก็ต่างมีบริบทที่ต่างกันไป มีการสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจแรกเริ่มกับลูกค้าหรือไม่ : จำชื่อลูกค้าได้ และเอ่ยชื่อลูกค้าระหว่างทักทายและพูดคุย ปรับวิธีการสนทนาเข้าหาสไตล์ลูกค้า เช่น ลูกค้ารีบเร่ง หรือลูกค้าต้องการขอเวลาพูดคุยละเอียด ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทางหรือตัวย่อที่ลูกค้าไม่เข้าใจ มีน้ำเสียงมืออาชีพ : สื่อถึงความคิดในเชิงบวก สุภาพ จริงใจ มีความชัดเจน… Read More ›

อบรมการบริการลูกค้า พัฒนาทักษะการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

รายละเอียดการอบรมและพัฒนา:  https://www.spg-asia.com/customerService.html บทความ: พัฒนาและอบรมการบริการที่เป็นเลิศ โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ   Tel. (66) 2197 4588-9,  Email. info@spg-asia.com ในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC การยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกันการยกระดับการบริการมีความสำคัญไม่แพ้กัน  ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะมี การบริการเป็นสินค้าหลัก   หรือใช้การบริการเพื่อเสริมกลยุทธ์การขายสินค้าหลักก็ตาม  การบริการลูกค้าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากลูกค้ารู้สึกว่าเงินที่เสียไปไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มา ลูกค้าก็อาจจากไป และถึงแม้สินค้าจะคุ้มค่าเงินก็ตาม แต่ถ้าการบริการลูกค้าสู้คู่แข่งไม่ได้ แทนที่การบริการจะช่วยเร่งการขายกลับกลายเป็นปัจจัยไล่ลูกค้าให้จากไป เมื่อกล่าวถึงการยกระดับสินค้าและการบริการ ควรครอบคลุมทั้งแปดด้านหรือ 8 Ps Product Development Place and Time of Delivery Promotion and Effective Communication Price and Related Cost to Customers People Development Process Improvement Productivity and Quality Physical… Read More ›

Official website, please click www.spg-asia.com

Tel. +662 197 4588-9
Email: info@spg-asia.com