อาจารย์เจียมจิต และบรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

Signature Workshop  

หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล

  • Leader & Manager as Coach  หลักสูตรการโค้ช สำหรับผู้นำและผู้จัดการ
  • Coaching for High Performance หลักสูตรการโค้ช เพื่อผลงานเป็นเลิศ
  • Coaching and Mentoring หลักสูตรการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
  • Communicating with Impact  หลักสูตรการสื่อสารเพื่อผลลัพธ์เป็นเลิศ
  • Giving and Receiving Feedback หลักสูตรการให้และรับ Feedback
  • Leadership Development หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ
  • Leading Change – หลักสูตรการนำและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

และอีกหลากหลายหลักสูตรคุณภาพ โดย AcComm & Image International

Contact us:

AcComm & Image International

Tel. (66) 2197 4588-9

Email. info@spg-asia.com

Official website: http://www.spg-asia.com

AcComm and Image International

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์

 

อาจารย์หญิง สุกัญญา วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล

 

DSC07971

อาจารย์วรัญญา เข็มทอง

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s