อาจารย์หญิง และบรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

บทความ โดย อ. หญิง click

บรรยากาศการอบรม โดย อาจารย์สุกัญญา มงคล (อาจารย์หญิง)

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

Think on Your Feet(R) Training Exclusively Delivered in Thailand by AcComm & Image International

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

Business Presentation Workshop

 

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

Think on Your Feet(R) Exclusively Delivered by in Thailand by AcComm and Image International

 

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ฝึกปฏิบัติ และให้ Feedback โดยอาจารย์หญิง

 

สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจอินเตอร์เนชั่นแนล

Think on Your Feet(R) Workshop

 

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

The Best Communication Training - Award Winning

Award Winning Communication Training

 

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

Feedback จากผู้เข้าอบรม

 

พัฒนาบุคลิกภาพ

อ. หญิง ใน Lemonade Magazine

      บทความ โดย อ. หญิง click

Signature Workshop  – หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์สุกัญญา มงคล

  • Think on Your Feet(R)  หลักสูตรการคิดและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์จัดการยาก ที่ได้รับการกล่าวถึงในระดับสากล ว่าเป็นหลักสููตรการสื่อสารที่ดีที่สุด เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ
  • Professional Image หลักสูตรภาพลักษณ์มืออาชีพในธุรกิจ
  • Personality Development for Business  หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในธุรกิจ
  • Business Presentation หลักสูตรการนำเสนอในธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  • Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ

Contact us:

AcComm & Image International

Tel. (66) 2197 4588-9

Email. info@aclc-asia.com

Official website: http://www.aclc-asia.com

 

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์กวาง จิรวรรณ

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล

 

DSC07971

อาจารย์วรัญญา เข็มทอง

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.