บรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรต่างๆ โดยอาจารย์กวาง

๋จิรวรรณ กาญจนานันท์ วิทยากรและโค้ชที่แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์กวาง จิรวรรณ

บรรยากาศการอบรม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์ (กวาง)

 

Signature Workshop  

หลักสูตรการอบรมที่ได้รับความนิยม โดย อาจารย์จิรวรรณ กาญจนานันท์

  • Performance Coaching  หลักสูตรการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน
  • Effective Communication  หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
  • Giving and Receiving Feedback หลักสูตรการให้และรับ Feedback
  • Influencing Skills หลักสูตรทักษะการโน้มน้าว
  • Supervisory Skills หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน
  • Customer Service and Complaint Handling – หลักสูตรการบริการลูกค้าและการจัดการคำตำหนิ

และอีกหลากหลายหลักสูตรคุณภาพ โดย AcComm & Image International

Contact us:

AcComm & Image International

Tel. (66) 2197 4588-9

 FOR OFFICIAL WEBSITE, PLEASE CLICK:

WWW.ACLC-ASIA.COM

 

อาจารย์หญิง สุกัญญา วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์สุกัญญา มงคล

 

วิทยากรแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล

DSC07971

อาจารย์วรัญญา เข็มทอง

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.