แรงจูงใจที่มีพลัง … สร้างพลังที่จูงใจ

อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน

แรงจูงใจที่มีพลัง … สร้างพลังที่จูงใจ

บทความโดย  จิรวรรณ กาญจนานันท์ (วิทยากรและโค้ช – AcComm & Image International)

“เงินซื้อฉันไม่ได้ …. ถ้าไม่มากพอ”  เป็นคำที่เราพูดหยอกล้อกันเล่น เพื่อจะบอกว่าต้องการเงินเยอะๆ … แต่ในความเป็นจริงแล้ว  แม้ว่าเงินจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่เมื่อไรที่คนมีอาการหมดใจ  ต่อให้เงินมากมายขนาดไหนก็รั้งไว้ไม่ได้

เราไม่อยากให้คนเก่ง คนดีในองค์กรจิตตก หมดแรงจูงใจ และจากไป  หรือไม่ก็อยู่ไปวันวัน  แน่นอนว่า … ค่าตอบแทนสูงเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจ  แต่ในเมื่อมันใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์  เราก็ต้องมาช่วยสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินให้กับพนักงานด้วยการใช้พลังเหล่านี้

  • พลังความสำคัญ อย่ากำความเบอร์ใหญ่ไฟกะพริบไว้ในมือเราแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องทำให้พนักงานทราบด้วยว่างานของเขา  และตัวของเขา  มีคุณค่า มีความสำคัญต่อองค์กรเพียงใด
  • พลังความสำเร็จ ให้โอกาสเขาได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และได้ใช้ความสามารถในการทำงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะร่วมด้วยช่วยแก้ไขอย่างเต็มที่  และเมื่องานประสบความสำเร็จก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากฝีมือของเขาเช่นกัน
  • พลังความหวังดี ให้คำปรึกษา ให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ ทำดีต้องชื่นชม  ทำไม่ถูกก็ให้คำแนะนำอย่างให้เกียรติ  ในขณะที่ตัวคุณเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี  ด้วยการเปิดใจกว้างรับฟัง Feedback และความคิดเห็นของพนักงานด้วย
  • พลังอนาคตที่สดใส ส่งเสริมให้ลูกน้องได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งเขาไปอบรม ฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เปิดโลกทัศน์  ก้าวทันโลก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

อย่าปล่อยให้ใครหมดใจ  แต่จงมัดใจเขาไว้ด้วยการสร้างความรัก ความผูกพัน  เพราะแรงจูงใจที่มีพลังย่อมสร้างพลังที่จูงใจ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

Official website, please click  AcComm & Image International

www.aclc-asia.com

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.