พัฒนาบุคลิกภาพ 1 The Series of Professional Image โดย อ. หญิง

Professional Image  โดย อ. หญิง

Business Etiquette: มารยาทเชิงธุรกิจที่ดี คุณก็มีได้

คุณเคยไหมที่บอกกับตัวเองว่า “ไม่อยากไปร่วมงานเลี้ยงธุรกิจนั้นเลย”  “กังวลมาก..ไม่อยากไปประชุมกับผู้บริหาร”  หรือ “ฉัน small talk ไม่เป็น” และอีกมากมาย….. ความกลัวเหล่านี้จะหมดไป เพียงคุณฝึกฝนทักษะที่เรา AcComm&Image นำมาแบ่งปันอย่างเชี่ยวชาญ คุณจะโบยบินไปยังโลกธุรกิจอยางมั่นใจ จนใครก็ตามไม่ทัน!

The Handshake-การจับมือ

การจับมือ(handshake) หรือที่เราคุ้นเคยเรียกจนติดปากว่าการเชคแฮนด์ เป็นประตูด่านแรกในการสร้างความประทับใจแรกพบในเชิงธุรกิจ เหตุใดที่คนยังต้องเดินทางข้ามโลกเพื่อไปประชุมกันทั้งๆที่มีเทคโนโลยีที่เราสามารถประชุมผ่านทางหน้าจอได้ นั่นเป็นเพราะการสร้างความไว้วางใจ(trust)เกิดขึ้นได้จากการพบเจอ สัมผัส และรู้จักกันอย่างแท้จริง การจับมือจึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์คนสองคนเข้าด้วยกันภายในเวลาอันรวดเร็ว

 ในขณะที่จับมือ(handshake) เราได้สะท้อนความเป็นตัวตนให้อีกฝ่ายรู้จัก ผ่านปัจจัย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

handshake

Confidence 

เราควรสัมผัสมือให้แน่นกระชับเพื่อบ่งบอกถึงความมั่นใจ มากกว่าการปล่อยมือหลวมๆ แต่ไม่จับแน่นเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บ ในขณะที่จับมือควรแสดงความใส่ใจและให้ความสำคัญกับอีกฝ่าย ที่สำคัญหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องจับมือกับคนหลายๆคน ควรสังเกตเป็นรายบุคคล เช่น เขาใส่แหวนที่นิ้วหรือไม่ เป็นผู้สูงอายุ หรือหากเป็นผู้ที่ร่างกายได้บาดเจ็บ เราควรจับมือด้วยความระมัดระวัง

Neatness 

ฝ่ามือที่แห้งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ประหม่า และไม่มีเรื่องโกหกปิดบัง ดังนั้นเราควรสำรวจตัวเองก่อนการจับมือว่ามือของเราพร้อมหรือไม่ หากรับประทานอาหารอยู่ อาจใช้ผ้ากันเปื้อนซับที่ฝ่ามือก่อนทำการจับมือ

Power

ตำแหน่งของการจับมือที่เหมาะสม คือการสัมผัสตรงบริเวณระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของเรากับของเขาเข้าด้วยกัน ไม่จับมือกันที่เพียงปลายนิ้ว โดยตั้งมือให้เป็นเส้นตรงเดียวกับแขนและตั้งฉากกับพื้น ไม่หักข้อมือ

หากคุณจับมือโดยหงายฝ่ามือขึ้น คุณกำลังสื่อสารอย่างไม่ตั้งใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่ด้อยกว่า ในทางตรงกันข้าม หากคุณคว่ำฝ่ามือลง คุณกำลังแสดงออกถึงความก้าวร้าว เอาชนะ ดังนั้นควรวางมือให้เหมาะสม

Relationship

ควรจับมือโดยใช้เวลาประมาณ 3 วินาที เพราะเป็นเวลาที่เรียกว่า Golden Second ที่สมองของคนจะทำการประเมินกันและกัน โดยจะเขย่ามือเล็กน้อยหรือเลือกที่จะไม่เขย่าได้เช่นกัน หลังจากนั้นให้ชักมือกลับอย่างสุภาพแม้ว่าคุณยังอยู่ในช่วงการกล่าวสนทนาแนะนำตัว

Trust

การสบตาในระหว่างการจับมือมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไป นิยมการสบตาขณะจับมือเพื่อสื่อถึงความมั่นใจและจริงใจ โดยเราอาจกล่าวทักทายสั้นๆ เช่น “ยินดีที่ได้พบคุณ…..”

          คุณสามารถฝึกฝนทักษะการจับมือโดยใช้ปัจจัย 5 ข้อนี้ เป็นแนวทางในการฝึกฝน

หากคุณ จับมือด้ การ “จับใจ” ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนค่ะ

บทความ โดย อ.หญิง สุกัญญา

AcComm and Image International

AcComm & Image International

อบรมและพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงธุรกิจ

อบรมการสื่อสาร  อบรมการบริการ

Contact us:  (66) 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

Our official website: http://www.aclc-asia.com

บทความ การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.