ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

0

ดร. อัจรา จุ้ยเจริญ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

www.aclc-asia.com

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.