หลักสูตร Coaching and Mentoring อบรม Coaching and Mentoring

Official website, please click:

  https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ บทความเรื่องการโค้ช ในกรุงเทพธุรกิจ 

Article about “Coaching” in Bangkok Biznews

Bangkokbiznews

บทความ ประโยชน์ของการโค้ช ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม เรื่องการโค้ช และประโยชน์ของการโค้ช การโค้ชให้คุ้มค่า การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช  ได้ที่:

http://daily.bangkokbiznews.com/detail/246722

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.