ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ สัมภาษณ์ใน MBA Magazine ฉบับเดือนเมษายน 2559  หนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นของ NIDA เนื่องในโอกาสห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา

20160501_11400320160501_114118

MBA Magazine Interview – Atchara Juicharern

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.