การโค้ช (Coaching)

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ  สัมภาษณ์ในประชาชาติธุรกิจ เรื่องการโค้ช

“Coaching” the universal language of change

ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ และประชาชาติธุรกิจ การโค้ช

อ่านเพิ่มเติม click: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1458195393

 

One thought on “การโค้ช (Coaching)

  1. Pingback: เรียนการโค้ชที่ไหนดีที่สุด « atcharablogdotcom

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.