บทสัมภาษณ์ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล

บทสัมภาษณ์ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ศิษย์เก่าจากคณะภาษาและการสื่อสาร

ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า โดยจะสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของสถาบันทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย และนำออกอากาศทางเนชั่นแชนแนล ทุกวันพฤหัสบดี ในรายการข่าวข้นรับอรุณ เวลา 06.45 น. รับชมย้อนหลัง คลิ๊กที่หัวข้อค่ะ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.