คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ หนังสือการโค้ชที่ได้รับคำนิยมจาก Dr. Marshall Goldsmith

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Foreword by Marshall Goldsmith

ติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล  คุณอลิชา ที่เบอร์โทร 02 197 4588-9

 

Atchara Juicharern in GM Magazine - interview

(Credit: GM Magazine สัมภาษณ์ ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ผู้เขียนหนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ “Leader as Coach”)

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ “Leader as Coach”  เทคนิคและทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารและผู้จัดการนักโค้ช เริ่มตั้งแต่การโค้ชตนเอง การโค้ชผู้อื่น  การโค้ชแบบทีมและกลุ่ม และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร เขียนโดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

  • โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF – International Coach Federation) ในระดับ PCC 
  • ผู้พัฒนาหลักสูตรการโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ICF (ACSTH and CCE)
  • Columnist หนังสือพิมพ์ Post Today “ASEAN การบริหารคนบนความต่าง”

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือติดต่อซื้อได้ที่ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล โทร 02 197 4588-9

Official website, please click:

  https://www.aclc-asia.com/coaching

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.