คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Foreword by Marshall GoldsmithIMG_855815688910686

หนังสือ คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่

วางจำหน่ายได้ 3 วัน ขึ้นเป็น Best Seller ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อย

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป

หรือโทร 02 197 4588

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s