อบรมการสื่อสาร สอนเรื่องการสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร

0

For official website, please click:

www.aclc-asia.com

อบรมทักษะการสื่อสาร

Recognized world-wide as the best communication workshop taught today.

  • การสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย
  • การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว และสร้างแรงจูงใจ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
  • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผ่านโมเดลการสื่อสารที่นำไปปฏิบัติได้จริง และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสารนี้ ได้รับการออกแบบสำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร อย่างมีคุณภาพและประหยัดเวลาในการเตรียมตัว

เหมาะกับผู้บริหารทุกระดับ หน่วยงานราชการและเอกชน งานบริการลูกค้า นักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ นักการขายและ นักการตลาด นักกฏหมาย นักบัญชี ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

ติดต่อเรา (66) 2197 4588-9  Email. info@aclc-asia.com

 

รูปภาพ

รูปภาพ

(C) Copyright – All rights reserved

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.