การพัฒนาภาวะผู้นำ

0

Official Website, please click:

www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร คลิก:

https://www.aclc-asia.com/leadership-thai

 

การพัฒนาภาวะผู้นำ

การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ โดย แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

1. Assess: awareness

2. Develop: 10/20/70 methodology

3. Measure: results and sustain

Fore more information:  Tel. (66) 2197 4588-9,  Email:  info@aclc-asia.com

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.