การพัฒนาภาวะผู้นำ

0

การพัฒนาภาวะผู้นำ

การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ โดย แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

http://www.spg-asia.com/Thai_LeaderDevelop.html

1. Assess: awareness

2. Develop: 10/20/70 methodology

3. Measure: results and sustain

Fore more information:  Tel. (66) 2197 4588-9,  Email:  info@spg-asia.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.