การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร Creating Coaching Culture

IMG_855815688910686คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ Foreword by Marshall Goldsmith

“คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่” ติดต่อซื้อได้ที่ แอคคอม กรุ๊ป 02 197 4588-9

ทำไมผู้นำจึงต้องโค้ช โค้ชตนเอง โค้ชผู้อื่นและทีม สร้างการโค้ชให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) และผู้ออกแบบหลักสูตรการโค้ช ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก ICF (ACSTH, CCE)

                                                

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching:

https://www.aclc-asia.com/coaching

********************

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.