สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

 

IMG_20141209_135234

 

 

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

(Creating Coaching Culture)

 โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ    โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด https://www.spg-asia.com/Coaching.html

คำถาม:  ทำไมการโค้ชผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งๆที่อบรมทักษะการโค้ชไปแล้ว

 

http://www.spg-asia.com/home2.html

สนใจสอบถามเพิ่มเติม อีเมล์มาคุยกันที่ info@spg-asia.com หรือ sarun@spg-asia.com คะ

 

All rights reserved.

 

*********************************************

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.