สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

 

IMG_20141209_135234

สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

(Creating Coaching Culture)

 โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ    โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ

Official website, please click:

www.aclc-asia.com

ข้อมูลหลักสูตร Coaching กรุณาคลิ๊ก:  https://www.aclc-asia.com/coaching

*********************************************

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.