อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ

Official Website, please click:

www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร คลิก:

https://www.aclc-asia.com/leadership-thai

อบรมภาวะผู้นำ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

One thought on “อบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ

  1. Pingback: พัฒนาภาวะผู้นำ Dr. Marshall Goldsmith | atcharablogdotcom

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.