พัฒนาภาวะผู้นำ Dr. Marshall Goldsmith and Dr. Atchara Juicharern

Official Website, please click:

www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร:

https://www.aclc-asia.com/leadership-thai

ยุคนี้ องค์การต่างปั้นผู้บริหารที่บริหารงานทั้งในประเทศ และวางแผนจะส่งผู้บริหารไปดูแลกิจการในต่างประเทศ จะปั้นคนของเราทันหรือไม่ หากไปแบบไม่พร้อม อาจตกม้ากลับมาได้เช่นกัน การบริหารงาน คน และการตัดสินใจในบริบทที่ต่างไปจากบ้านเกิด อาจต้องใช้กรอบสมรรถนะในการปั้นคนกลุ่มนี้ที่แตกต่างไป

คำถามที่ตามมาคือ ในกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารก่อนโกอินเตอร์นี้ สมรรถนะที่ควรมองหาคืออะไร และเป็นไปได้ไหมที่ในหนึ่งคนจะมีสมรรถนะครบถ้วนทุกประการ โดยปกติ คนๆหนึ่งมักไม่มีครบทุกด้านของสมรรถนะที่เรามองหา แต่อย่างน้อยเมื่อรู้ว่าคนที่รับมา หรือคนที่มีอยู่แล้วมีศักยภาพจะส่งไปต่างแดนนั้นเขามีอะไรและขาดอะไร เรายังมีตัวช่วย คือภายในสองปีนี้รีบบ่มเพาะพัฒนาเพื่อเติมเต็มด้านที่เหลือ

goal-3

การสรรหาคนที่เราชอบอาจไม่พอ คงต้องคำนึงถึงคนที่ใช่ด้วย  และคนที่ใช่เป็นอย่างไร

การศึกษาค้นหาสมรรถนะของผู้บริหารที่โกอินเตอร์แล้วประสบความสำเร็จ ของกลุ่มบริษัทมาแชล โกลด์สมิท ได้พบว่ผู้บริหารที่เก่งในบ้านเกิดไม่ได้ประสบความสำเร็จเมื่อออกไปบริหารในต่างแดนเสมอไป จากการศึกษาของนักวิจัยกลุ่มนี้ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจาก 10 บริษัทชั้นนำของโลก 150 ท่าน ที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนรวมถึงในเอเซียด้วย ได้เผยว่ากลุ่มนี้มีสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) ที่ต่างจากผู้อื่นอย่างไร ผลปรากฏว่า กลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกันในสมรรถนะด้านพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือ

หนึ่ง รับมือกับความคลุมเครือได้ดี เช่น เมื่อเผชิญกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในต่างแดน แทนที่จะหงุดหงิด พวกเขาจะเร่งค้นหาคำตอบจากแหล่งต่างๆ

สองคือมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสิ่งที่ปฏิบัติได้ คือไม่ทู่ซี้จะทำในสิ่งที่ตนคิดเท่านั้น ทั้งที่ในประเทศนั้นหรือชุมชนนั้นแนวคิดของเราปฏิบัติไม่ได้

สามคือ ปรับตัวเข้ากับทีมงานได้อย่างรวดเร็ว เน้นรับฟัง ทำความเข้าใจกับความคาดหวังบุคลากรในทีม

สี่คือ เปิดรับและเข้าใจความแตกต่างของคนและวัฒนธรรม  เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาจากต่างวัฒนธรรมอาจต้องการวิธีการฉลองความสำเร็จที่ต่างไป ดิฉันเคยทำงานให้กับผู้บริหารชาวอเมริกันท่านหนึ่ง ในการฉลองความสำเร็จให้กับลูกน้องชาวฟิลิปปินส์ ท่านจัดให้ทุกคนได้ร้องเพลง มีดนตรีสนุกสนาน เพราะชาวฟิลิปปินส์ชอบบรรยากาศเฮฮา แต่ในการฉลองให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาชาวสิงคโปร์ ท่านจัดงานหรูเป็นทางการ ท่านไม่ได้ใช้วิธีการฉลองแบบอเมริกันแม้แต่น้อย สมรรถนะด้านนี้ รวมถึงเปิดรับ Feedback จากลูกค้าในท้องถิ่นนั้นมาพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการบริการอีกด้วย 

ห้าคือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้สืบทอด เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีศักยภาพจะมาทดแทนตนในอนาคต มีทักษะการโค้ชที่ยอดเยี่ยม สร้างผู้นำรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล

และเนื่องจากภาษาที่ใช้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารพอสมควร นักวิจัยกลุ่มนี้ได้เน้นว่า CEO และผู้บริหารระดับสูงที่เก่งในต่างแดนมักเน้นว่า “เราควรสื่อสารในแบบที่ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายๆ พูดเรื่องยากให้ง่ายและฟังดูแล้วปฏิบัติได้ให้มากที่สุด อีกทั้งเราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยใช้ความเข้าใจคนอย่างละเอียดอ่อน ขณะเดียวกันต้องสร้างผลที่ตามมาอย่างทรงพลัง

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ 

(C) Copyright – All rights reserved.

Contact us:  AcComm & Image International ,  Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

Tel. (66) 2 197 4588-9

More about Leadership Development and Leadership Coaching:

Official Website, please click:

www.aclc-asia.com

รายละเอียดหลักสูตร คลิก:

https://www.aclc-asia.com/leadership-thai

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.